Pentru perioada de programare 2014-2020, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat pana in prezent 39 de apeluri de proiecte, in valoare totala de peste 13 miliarde euro, din care doua sunt destinate in mod special investiţiilor in cresterea gradului de siguranţa a traficului, fluidizarii traficului la punctele de frontiera si dezvoltarii infrastructurii rutiere si feroviare.

 

Siguranţa rutiera si fluidizarea traficului la frontiera  

Pentru cresterea gradului de siguranţa a traficului si fluidizarea traficului la punctele de frontiera, bugetul are o valoare de 106,5 milioane de euro, din care siguranţa rutiera are cea mai mare alocare - 85,2 milioane de euro.

Principalele rezultate urmarite prin aceste investiţii sunt atat reducerea numarului deceselor in accidentele rutiere, cat si reducerea timpul de staţionare in vama, in special al transportatorilor de marfa.

Cele 106,5 de milioane de euro fac parte din Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, al doilea program ca marime din UE.

Banii vor fi distribuiţi dupa cum urmeaza:

- 76,13 milioane euro sunt destinaţi proiectelor noi de siguranţa a traficului si securitaţii transporturilor pentru toate modurile de transport;

- 21,3 milioane de euro sunt alocaţi proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de acces in punctele de trecere a frontierei/de iesire din ţara si in vama;

- 8,47 milioane de euro sunt destinaţi proiectelor fazate, demarate in cadrul perioadei programatice 2007-2013, nefinalizate si continuate in actualul exerciţiu financiar.

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 are, in total, o alocare de aproximativ 12 miliarde de euro pentru sectoarele de transport, mediu si energie.


Dezvoltarea infrastructurii

Pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere si feroviare, MFE a lansat la finalul lunii mai apeluri de finanţare cu un buget total de 5,8 miliarde euro din alocarea totala aferenta POIM 2014 - 2020. Cererile de finanţare se vor putea depune pana in data de 31 decembrie 2018.

Pot primi fonduri europene atat proiecte fazate de infrastructura (nefinalizate pana la finalul anului 2015) cat si proiecte noi, prioritizate la finanţare conform documentelor sectoriale de planificare strategica.

Finanţarile pentru infrastructura rutiera au ca scop asigurarea mobilitaţii calatorilor si a marfurilor in condiţii de siguranţa si eficienţa a resurselor si eliminarea blocajelor si a legaturilor lipsa din infrastructura rutiera a UE. Bugetul apelului este de 3,27 miliarde euro, iar solicitantul eligibil este Compania Naţionala de Autostrazi si Drumuri Naţionale din Romania, care este administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european si naţional si are atribuţii in dezvoltarea proiectelor de investiţii.

Proiectele finanţate in infrastructura feroviara au ca obiectiv finalizarea coridorului feroviar Rin-Dunare (modernizarea liniei feroviare intre graniţa cu Ungaria si Constanţa), asigurand cresterea mobilitaţii pe reţeaua feroviara TEN-T centrala, precum si modernizarea, eficientizarea si competitivizarea transportului feroviar. Bugetul apelului este de 1,85 miliarde euro, solicitanţii eligibili fiind Compania Naţionala de Cai Ferate CFR, Ministerul Transporturilor si alte categorii relevante de beneficiari, Autoritatea responsabila cu realizarea reformei feroviare.