Compania Proiect Construct Regiunea Transilvania a fost desemnată câştigătoarea contractului pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate necesare construcţiei Variantei Ocolitoare Iaşi Est, în valoare de 3,17 milioane de lei.

"Urmare a finalizării procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a comunicat rezultatul procedurilor de atribuire a contractului având ca obiect: Elaborare Studiu de Prefezabilitate şi Studiu de Fezabilitate pentru „Varianta Ocolitoare Iaşi Est". Ofertantul desemnat câştigător este SC Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL, cu preţul de 3.169.569,49 Lei fără TVA. Durata contractului este de 18 luni de la data de începere a contractului", a anunțat Compania Națională de Administrare a Infratsructurii Rutiere (CNAIR).

În cadrul contractului, vor fi prestate următoarele servicii şi se vor fi elaborate cel puţin următoarele documente: Studiu de prefezabilitate; Studiu de fezabilitate; asistenţă tehnică acordată beneficiarului pentru susţinerea Aplicaţiei de Finanţare; asistenţă tehnică acordată beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie lucrări.

Potrivit CNAIR, semnarea contractului de achiziţie publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestaţii şi respectiv după soluţionarea contestaţiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

Varianta Ocolitoare Iași Est va face legătura dintre DN 24 (dinspre Vaslui) cu Autostrada A8 Iași – Ungheni, precum și cu rețeaua rutieră națională.

Lungimea șoselei este estimată la 29 km, dintre care 24 km reprezintă traseu nou, iar 5 km se suprapun cu DN 24 şi ar urma să fie modernizaţi.