Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat în platforma SICAP un nou anunț de particpare la licitația pentru elaborarea studiilor de fezabilitate destinate Lotului 1 Baia Mare - Dej și Lotului 2 Dej - Bistrița, ce compun drumul de mare viteză Baia Mare - Bistrița. Prima licitație a fost anulată, după o contestație care a determinat compania să reevalueze oferta declarată câștigătoare.

Valoarea totală estimată a contractului, cu o durată de 18 luni, este de 24,4 milioane de lei.

Achiziția va fi împărțită în două loturi:

1. Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Lotul 1 Baia Mare - Dej, cu o valoare de 15,5 milioane de lei. În criteriul de atribuire, prețul va avea o pondere de 40%, iar abordarea propusă și experiența proiectantului, de 60%. ”Autoritatea Contractantă optează pentru achiziționarea ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigatoare în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică în cuantum de 2.392.279,03 lei, fără TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului, iar valoarea reprezentând 20% din valoarea estimată a contractului, iar valoarea estimată totală (incluzând și serviciile similare) va fi de15.564.813,71 lei, fara TVA”, a anunțat CNAIR. 

2. Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Lotul 2 Dej - Bistrița, cu o valoare de 9,9 milioane de lei. Și în acest caz, prețul va avea o pondere de 40%, iar abordarea propusă și experiența proiectantului, de 60%. ”Autoritatea Contractantă optează pentru achiziționarea ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigatoare în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică în cuantum de 1.524.734,33 lei, fără TVA, valoarea reprezentând 20% din valoarea estimată a contractului, iar valoarea estimată totală (incluzând și serviciile similare) va fi de 9.925.773,12 lei, fără TVA”, a transmis CNAIR.

Potrivit CNAIR, proiectarea Drumului de mare viteză Baia Mare – Bistrița va fi finanțată din fonduri europene. Autoritatea contractantă estimează ca va obține finanțarea necesară semnarii contractului în trimestrul IV al anului 2021.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 octombrie 2021.

Pentru acest contract, CNAIR primise trei oferte, din care declarase câștigătoare pe 20 noiembrie 2020 pe cea a asocierii Search Corporation - Formin, Egis International - Egis Romania. Ulterior, licitația a fost contestată de către un participant exclus din procedură, iar CNAIR a fost obligată să reevalueze oferta declarată câștigătoare. În cele din urmă a anulat toată licitația.

Drumul de mare viteză Baia Mare - Bistrița face parte din Autostrada Nordului, Baia Mare - Dej - Bistrița - Vatra Dornei - Suceava