După ce Asocierea Search Corporation - Primacons Group a solicitat rezilierea Contractului destinat elaborării Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Brașov – Bacău, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pregătește relansarea licitației luând primele măsuri în teren.

Astfel, începând cu această săptămână, CNAIR a trimis pe traseul avizat al Autostrăzii Brașov - Bacău, o echipă de specialiști, care împreuna cu reprezentanți ai ocoalelor silvice, verifică “la pas”, elementele necesare pentru realizarea investigațiilor geotehnice.

”Urmează să fie stabilite zonele de acces pentru realizarea forajelor și identificate resursele necesare pentru realizarea forajelor. Echipele vor inventaria în teren și condiționalitățile de relief sau de orice alta natură. Toate aceste elemente trebuie să fie cunoscute și cuantificate pentru estimarea unei valori juste, înaintea lansării unei noi proceduri de achiziție publică pentru atribuirea unui nou Contract”, a precizat CNAIR.

Compania de Drumuri a menționat că pentru urgentarea finalizării Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic, în documentația pentru noua procedură de licitație, se vor regăsi inclusiv informațiile deja cunoscute printre care și varianta de traseu finală, identificată deja înainte de rezilierea contractului cu Asocierea Search Corporation - Primacons Group.