Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va primi fonduri europene pentru creșterea siguranței rutiere prin separarea a peste 100 de km de drum cu parapete rutiere din beton.

”Compania Națională de Administrare a Infrastructurii RutiereS.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și Ministerul Trabsporturilor și Infrastructurii, în calitate de organism intermediar pentru transport, au convenit în data de 13.10.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.181 pentru proiectul „Creșterea siguranței rutiere pe drumurile cu 4 benzi de circulație prin separarea sensurilor de circulație cu parapete rutier din beton” în vederea acordării finanțării nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient; OS 2.5 Apel de proiecte ce vizeaza creșterea gradului de siguranța și îmbunătățirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului”, a anunțat CNAIR.

 Obiectivul general ale proiectului este achiziția, transportul și montajul a 104,800 km de parapete prefabricate din beton montat pe suprafața carosabilă (median), în vederea creșterii gradului de siguranță rutiera a rețelei de drumuri aflată în administrarea CNAIR prin scăderea numărului accidentelor rutiere ce au drept cauză principală nerespectarea regulilor de circulație sau a evenimentelor deosebite.

Valoarea totală a  proiectului este de 39 milioane de lei, din care 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională - 27,96 milioane de lei, 15% contribuția națională - 4.9 milioane de lei, diferența față de valoarea totală a proiectului reprezentând valoare neeligibilă inclusiv TVA.

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data de 1 ianuarie 2021 și 27 martie 2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.