Pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate destinat realizarii Podului peste raul Tisa, in zona Teplita din judetul Sighetu Marmatiei, contributia Uniunii Europene cu aproximativ 121.000 de lei, ca urmare a majorarii contributiei Uniunii Europene cu 10 p.p., de la 75% la 85% din valoarea totala a proiectului.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 11/09.08.2018, pentru proiectul ”Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei”.

Prin semnarea acestui Act Aditional se modifica articolul nr.3 - Valoarea contractului, alin. (1) urmand sa aiba urmatorul cuprins:
- Valoarea totala a proiectului este de 1.468.589,71 lei;
- Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, in procent de 85%, este de 1.035.604,81 lei;
- Valoarea cofinantarii, in procent de 15%, este de 182.753,78 lei.

Toate celelalte prevederi ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

Pana la semnarea Actului Aditional nr. 2, contributia Uniunii Europene era de 75%.

Realizarea podului peste Tisa are ca scop crearea unei cai de comunicatie moderne cu implicatii in dezvoltarea regionala a zonei, a fluidizarii traficului, a cresterii sigurantei utilizatorilor, micsorarea timpilor de parcurs, scaderea poluarii la toate nivelele in zonele tranzitate in prezent, scurtarea legaturilor rutiere cu Rusia, Tarile Baltice, Polonia, Ungaria si Slovacia.

Dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate, CNAIR va organiza licitatia pentru atribuirea lucrarilor de constructie.