Studiul de Fezabilitate aferent realizarii Drumului Expres Gaesti-Ploiesti va fi finantat din fonduri nerambursabile, in cadrul POIM 2014-2020.

CNAIR a anuntat ca impreuna cu Ministerul Transporturilor s-a convenit incheierea Contractului de Finantare nr. 62,  pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Gaesti-Ploiesti" in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, in cadrul Axei Prioritare 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienta economica a retelei de transport din Romania si de a aduce imbunatatiri in ceea ce priveste viteza de calatorie intre Gaesti si Ploiesti, imbunatatind astfel si conectivitatea la nivel regional.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt :

  1. Realizarea Studiului de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);
  2. Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executiei Lucrarilor de Construire (PAC) si asistenta tehnica pana la obtinerea autorizatiei de constructie de catre Beneficiar (C.N.A.I.R. S.A.);
  3. Proiectul Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);
  4. Pregatirea documentatiei de atribuire a Contractului/lor de lucrari si a Rapoartelor financiare intermediare pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derularii procedurii/lor de licitatii pentru lucrari;
  5. Intocmirea documentatiei suport si asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru depunerea si aprobarea aplicatiei de finantare.

Valoarea totala a  proiectului este de 24.951.790,13 lei si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-17.931.614,08lei, 15% contributia proprie- 3.164.402,48 lei, restul de3.855.773,57 lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 29 luni, respectiv intre data  de 01.12.2019 si 30.04.2022 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.