Peste 155 milioane de lei vor fi alocati pentru reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223 din jud.Constanta, pe un tronson de 39 de kilometri.

Reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) au semnat contractul de finantare pentru proiectul de modernizare a DJ 223 pe tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin (39 km). Proiectul va fi implementat in urmatorii cinci ani si implica lucrari de reabilitare si modernizare a acestui tronson, construirea de trotuare si piste pentru biciclete, precum si construirea sau modernizarea statiilor de autobuz.

Printre beneficiarii acestui proiect se numara cele aproximativ 28.000 de persoane din localitatile amplasate pe traseul propus, dar si angajatii companiei care va realiza implementarea investitiei (conform documentatiei tehnico-economice, prin implementarea proiectului se vor crea 250 noi locuri de munca), care vor avea sansa unei stabilitati financiare oferite de garantia unui venit constant, dar si ocazia de a putea performa pe plan profesional.

Tot in categoria beneficiarilor intra si agentii economici care isi desfasoara activitatea in localitatile respective, administratiile locale si potentialii investitori in arealul vestului judetului Constanta si zona dunareana, proprietarii si conducatorii de autovehicule (prin imbunatatirea parametrilor relevanti: cresterea vitezei, a sigurantei rutiere si a portantei sectorului de drum modernizat).

Proiectul "Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223 pe tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin' este finantat prin Programul Operational Regional (POR) 2014 - 2020, Axa prioritara 6 - imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritate de investitii 6.1 - Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Programul Operational Regional (POR) 2014 - 2020 are ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, pentru dezvoltarea durabila a regiunilor, astfel incât acestea sa isi poata gestiona in mod eficient resursele si sa isi valorifice potentialul de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.