Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a depus cererea de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de fezabilitate Varianta de Ocolire Horezu” în vederea obținerii de finantare nerambursabilă.

Valoarea totală a proiectului este de 1,1 milioana de lei, din care 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 858.881,17,00 lei, 15% contribuția proprie – 151.567,27 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Fondurile ar urma să fie alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii rutiere – sprijin pregătire proiecte de investiții, Axa Prioritară - Dezvoltarea unui transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Operațiunea - Creșterea accesibilității zonelor cu conectivitate la infrastructura rutieră a TEN-T.

Potrivit CNAIR, durata proiectului este de 5 luni.