Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a depus cererea de finanțare pentru elaborare studiului de fezabilitate destinat construirii Drumului de legătură dintre DN 71 și orașele Pucioasa și Fieni.
 
Valoarea totală a proiectului este de 4,18 milioane de lei, din care 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională - 3 milioane de lei, 15% contribuția națională - 529.629,39 lei, restul de 651.687,37 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Finanțarea nerambursabilă ar putea fi alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific OS 2.2 Apel de proiecte pentru Dezvolatrea infrastructurii rutiere - sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea - Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Potrivit CNAIR, obiectivul specific al proiectului este asigurarea optimizării traficului rutier și a accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa și Fieni.
 
Durata proiectului este de 23 luni.