Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a publicat Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru completarea Capitolului V al Anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1296/2017 pentru aprobarea „Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor”.

Amendamentul pentru modificarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor a fost elaborat de CNAIR, în scopul creșterii siguranței circulației rutiere și confortului participanților la trafic pe autostrăzile din România și constă în completarea Capitolului V. Dispoziții finale, prin introducerea unui nou punct. Prin introducerea unui nou punct de urmărește ca pentru drumurile naționale existente și proiectate, cu acordul Administratorului rețelei de drumuri, în cazuri excepționale, să se poată reduce lățimea benzii de circulație de la 3.50 m până la minimum 3.00 m, inclusiv lățimea marcajelor, prevăzându-se măsuri compensatorii corespunzătoare, după caz.

Din motive de siguranța circulației, cazurile excepționale în care se poate reduce lățimea benzii de circulație, se referă la zona intersecțiilor, a trecerilor de pietoni, în zona punctelor periculoase, etc., situații în care constrângerile din teren nu permit lărgirea părții carosabile.

Prin această completare se preconizează următoarele avantaje:

  • Reducerea vitezei de circulație prin efectul fizic de îngustare a benzii pentru prevenirea accidentelor rutiere ;
  • În zona trecerilor de pietoni prin introducerea unor insule de protecție a pietonilor;
  • Realizarea unor benzi suplimentare fără exproprieri de terenuri suplimentare în zona intersecțiilor;
  • Realizarea unor proiecte de siguranța circulației pe sectoarele cu incidență mare a accidentelor (exp. DN 2, sectorul cu 2+1, separatori de sens pe drumurile existente cu 4 benzi de circulație, dublarea marcajului axial tip linie continuă, etc.);
  • Reglementarea soluțiilor tehnice de siguranța circulației în raport cu instituțiile de verificare și control (I.S.C., A.R.R., Direcția Rutieră);
  • Adaptarea la teren a soluțiilor tehnice în situații punctuale, acolo unde nu este posibilă o rezolvare conform normelor în vigoare.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii precizează că amendamentul pentru modificarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor a fost analizat în ședința Consiliului Tehnico-Economic al C.N.A.I.R.-S.A. și avizat FAVORABIL, conform documentului de avizare nr. 5127/03.12.2020.

Fără să fim specialişti în domeniu, totuşi ne întrebăm care va fi impactul micşorării benzii de circulaţie la 3.00 m pentru vehiculele care au lăţimea maximă admisă de 2.55 m (vehiculul frigorific cu caroseria izoterma chiar 2.60 m)? 45 sau 40 cm sunt oare suficienţi pentru încadrarea în siguranţă în banda de circulaţie a unui camion?