Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitatia pentru realizarea Studiului de Fezabilitate destinat constructiei drumului de mare viteza Baia Mare - Suceava, cunoscut si sub numele de Autostrada Nordului. 

Valoarea estimata a contractului fiind cuprinsa intre 53,5 - 63,4 milioane de lei.

Potrivit anuntului publicat pe platforma de achizitii publice, SICAP, documentatia este impartita in trei loturi, aferente celor 3 tronsoane care vor forma autostrada: 

  • Lot 1 Baia Mare - Bistrita. Valoarea estimata fara TVA: 19,4 mil. lei  - 22,9 mil. lei
  • Lot 2 Bistrita - Vatra Dornei. Valoarea estimata fara TVA:16, 5 mil. lei  - 19,5 mil.  lei
  • Lot 3 Vatra Dornei - Suceava. Valoarea estimata fara TVA:17,6 mil. lei  - 20,8 mil. lei

Durata contractului este de 18 luni.

Contractul va fi atribuit in functie de urmatoarele criterii:

- Componenta financiara - 40% (Punctaj maxim 40 de puncte), 
- Experienta coordonatorului de proiect - 6% (Punctaj maxim 6 puncte), 
- Experienta detinuta de inginerul proiectant al drumului - 4% (Punctaj maxim 4 puncte), 
- Experienta detinuta de inginerul proiectant de poduri - 4% (Punctaj maxim 4 puncte),
- Experienta detinuta de inginerul proiectant lucrari de consolidare - 4% (Punctaj maxim 4 puncte),
- Experienta detinuta de inginerul proiectant in cadrul unor contracte de elaborare, revizuire, actualizare, completare Studii de Fezabilitate - 4% (Punctaj maxim 4 puncte),
- Experienla detinuta in elaborarea de studii geotehnice aferente Studiilor de Fezabilitat - 4% (Punctaj maxim 4 puncte),
- Experienta detinuta in realizarea de Studii de Evaluare Adecvata (SEA) si/ sau de  Rapoarte privind Impactul asupra Mediului (RIM) - 3% (Punctaj maxim 3 puncte),
- Experienta detinuta in elaborarea, revizuirea, actualizarea si/sau completarea unor analize cost beneficiu aferente unor Studii de Fezabilitate - 3% (Punctaj maxim 3 puncte), 
- Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist sau expert in realizarea unor studii arheologice aferente unor Studii de Fezabilitate - 3% (Punctaj maxim 3 puncte),
- Abordarea propusa privind implementarea contractului prin prisma metodologiei de prestare a serviciilor - 15% (Punctaj maxim 15 puncte),
- Abordarea propusa privind planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului - 10% (Punctaj maxim 10 puncte).

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 8 ianuarie 2020.

"Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarelor conditii: Incheierea contractului de achizitie publica pentru fiecare dintre cele 3 loturi este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii serviciilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul in care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii serviciilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in semestrul I al anului 2020 pentru oricare dintre cele 3 loturi", se mentioneaza in anuntul de licitatie.

Realizarea documentaiei pentru Autostrada Nordului va fi realizata din fonduri nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare - POIM.