Comisia Europeană a propus noi reguli care reglementează rețelele de transport transeuropean (TEN-T), care includ principalele drumuri și autostrăzi care traversează continentul. Actul legislativ major, care acoperă multe aspecte ale transportului feroviar, aerian, maritim și rutier în UE, atinge, de asemenea, siguranța rutieră într-o serie de domenii.

 

O actualizare este de a se asigura că așa-numitele drumuri TEN-T îndeplinesc standardele de siguranță stabilite în directiva de gestionare a siguranței infrastructurii rutiere din 2019. Concret, noile reglementări stabilesc un calendar pentru ca „rețeaua centrală” să fie modernizată la drumuri separate pentru cele două sensuri de circulație până în 2040. Întreaga rețea ar trebui să fie finalizată până în 2050. Cu toate acestea, drumurile cu densitate redusă a traficului (mai puțin de 10.000 de vehicule pe zi ) pot fi exceptate de la norme, atâta timp cât se asigură „un nivel adecvat de siguranță”.

 

Propunerile subliniază, de asemenea, obiective-cheie pentru împărțirea/separarea traficului, zone de odihnă la o distanță de maximum 60 km, parcare securizată la fiecare 100 km și stații de monitorizare a greutății la fiecare 300 km pentru a aborda vehiculele de marfă supraponderale periculoase.

 

O altă modificare este aceea că 424 de orașe mari care sunt situate pe rute rutiere europene importante (și cunoscute în jargonul UE ca „noduri urbane”) vor trebui să elaboreze planuri de mobilitate urbană durabilă (SUMP) până în 2025 – ceea ce ar trebui să aibă ca rezultat îmbunătățirea prevederilor de siguranță rutieră. în acele orașe care nu au deja astfel de planuri în vigoare. Această acțiune completează „inițiativa de politică urbană” care a fost anunțată în paralel.