Ministerul transporturilor, infrastructurii si telecomunicatiilor a lansat in dezbatere publica Proiectul de Ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului prevazut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier.

Conform Legii nr. 352/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind infiintarea ISCTR incepand cu 1 ianuarie 2020 trebuiau sa intre in vigoare masurile privind reorganizarea ISCTR, respectiv schimbarea regimului juridic al acestei institutii in institutie publica in subordinea Ministerului Transporturilor finantata integral de la bugetul de stat, cu atributii exclusive de control in domeniul transportului rutier si schimbarea regimului juridic al personalului ISCTR din personal contractual in functionari publici, urmand ca acesta sa fie salarizat prin asimilare cu cea a personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Avand in vedera ca pana la data de 1 ianuarie 2020, Legea in forma ei initiala nu asigura corelarea cu politicile publice si reglementarile specifice aplicabile in prezent, Ministerul transporturilor, infrastructurii si telecomunicatiilor considera ca este necesara adoptarea unei masuri urgente si imediate pe calea ordonantei de urgenta, care sa asigure timpul necesar pentru definitivarea elementelor ce stau la baza functionarii corecte a ISCTR.

In consecinta, Ministerul transporturilor, infrastructurii si telecomunicatiilor propune prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.352/2015 pana la 1 ianuarie 2021.