Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a încheiat cu Ministerul Transporturilor contractul pentru acordarea finanțării europene nerambursabile destinată reabilitării Podului peste brațul Borcea și a Podului de la Cernavodă, ambele amplasate pe Autostrada Soarelui A2.

Obiectivul general ale proiectului este extinderea infrastructurii de transport rutier amplasate pe rețeaua TEN-T centrală, prin reabilitarea, modernizarea sau, după caz, completarea tronsoanelor a căror construcție a fost demarată în perioada de programare 2007-2013 și a celor care au fost stabilite prin MPGT, asigurând dezvoltarea în continuare a rețelei definite, fapt care va conduce în primul rând la economii de timp în transportul rutier de mărfuri și călători între regiunile României și Europa Centrală, de Vest și de Sud ca urmare a eliminării blocajelor pe rutele vizate, asigurând creșterea mobilității.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe A2, km 157+600, pe o lungime de 1,6 km și la o viteză de proiectare de 100 km/h;

Reabilitarea Podului peste brațul Borcea situat pe A2, km 149+680, pe o lungime de 
968 m și la o viteză de proiectare de 100 km/h.

Valoarea totală a  proiectului este de 216,79 milioane de lei, din care 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune - 147,15 milioane de lei, 15% contribuția națională - 25,97 milioane de lei, diferența reprezentând valoare neeligibilă inclusiv TVA.

Finanțarea nerambursabilă este alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului OS 1.1 Apel de proiecte pentru Dezvoltarea infrastructurii rutiere - proiecte noi de investiții, Operațiunea - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Perioada de implementare a proiectului este de 51 luni, respectiv între data de 01.10.2019 și 31.12.2023, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Sursa foto: Facebook/CNAIR