Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a pus în dezbatere publică proiectul Ordinului viceprim – ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Strategiei Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din administrare.  

În instrumentul de motivare se precizează că având în vedere că zonele de parcare sigure și securizate sunt esențiale pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale șoferilor de autovehicule comerciale fără de care șoferii autovehiculelor comerciale pot fi victime în incidentele privind furturile de marfă (mai ales atunci când transportă mărfuri de mare valoare) sau transportul ilegal al imigranților (fără știrea conducătorilor auto), se urmărește stabilirea pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din administrare a unei rețele mai dense de zone de parcare sigure și securizate pentru camioane (SSTPA – Safe and Secure Track Parking Area), cu o definiție clară a nivelurilor de securitate, care să rezolve mai multe probleme legate de siguranță și securitate.

Luând în considerare Studiul Comisiei Europene din 2019 privind locurile de parcare sigure și securizate pentru camioane care a arătat că furturile de marfă au fost, în perioada de referință cuprinsă în studiu, mai frecvente decât oricând și că aproximativ 75% dintre aceste incidente au loc atunci când vehiculele grele sunt parcate în locuri de parcare nesigure, precum și o lipsă semnificativă de zone de parcare sigure și securizate în Uniune, unde sunt disponibile doar 7.000 de locuri de parcare sigure și securizate, în timp ce se estimează că cererea totală de locuri de parcare pentru odihna pe timp noapte pentru vehiculele de transport marfă a fost de 400.000 de locuri pe noapte, se intenționează alinierea României la aceste cerințe.

În vederea alinierii la cerințele europene, s-a întocmit documentul denumit Strategia Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din administrare, prin acest document urmărindu-se dotarea armonizată a parcărilor astfel încât șoferii, companiile de transport, expeditorii și asigurătorii, precum și societatea românească în ansamblu, să beneficieze de facilități prin protecția șoferilor, a mărfurilor și a autovehiculelor.