In dezbaterea Senatului va intra un proiect de lege care prevede posibilitatea ca stabilirea contraventiilor sa se poata face si cu ajutorul inregistrarilor de pe camerelor video de bord ce apartin participantilor la trafic.

Initiativa legislativa va actualiza si modifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cunoscut si sub numele de Codul Rutier.

Potrivit initiatorilor, deputatii Cristian Ghica si Mihai Botez, constatarea contraventiilor cu ajutorul mijloacele tehnice video poate fi realizata chiar daca acestea nu sunt certificate, cu conditia ca proba video sa fie insotita de declaratia participantului la trafic care o furnizeaza atat asupra faptelor intamplate, cat si asupra autenticitatii si veridicitatii inregistrarii tehnice video fumizate.

"O solutie similara a fost deja implementata in unele state membre ale Uniunii Europene. Este, spre exemplu, cazul Marii Britanii, unde cetatenii care iau act de savarsirea unei contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice pot incarca inregistrarea de pe camera de bord prin care a fost surprinsa respectiva fapta pe un portal online. Dupa completarea unui formular electronic, aceasta ajunge direct la unitatea de politie din zona unde a fost semnalata savarsirea contraventiei, care analizeaza imaginile si ia masurile ce se impun", explica deputatul Mihai Botez.

In opinia sa, tot mai multi participanti la trafic si-au achizitionat camere video de bord pentru a beneficia de un mijloc de proba obiectiv care sa le sustina declaratiile in cazul nefericit al producerii unui accident, insa OUG 195/2002 nu permite constatarea contraventiilor decat direct de catre politistul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre politistul de frontiera, precum si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei. 

"Desi este de notorietate ca foarte multe incalcari ale regulilor de circulatie sunt surprinse de camerele de bord ale participantilor la trafic, dispozitiile legale in vigoare, impiedica politistii rutieri sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni in baza acestor inregistrari", subliniaza parlamentarul.

Astfel, acesta considera ca se impune modificarea si completarea Codului Rutier, imprumutand bunele practici ale altor state si profitand de avantajele evolutiei tehnologice. "Putem indeplini dezideratul de a avea un cadru legislativ modern, care sa raspunda realitatilor sociale existente si care sa contribuie considerabil la cresterea sigurantei rutiere", puncteaza deputatul Mihai Botez.

Potrivit initiatorilor, OUG 195/2002 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 6, dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20 1, cu urmatorul cuprins:
„20 1. Mijloc tehnic video - dispozitiv folosit de participantul la trafic sau de autoritatile administratiei publice locale, chiar daca nu este certificat, omologat si verificat metrologic, care produce o inregistrare tehnica video, prin intermediul careia se atesta desfasurarea unui eveniment, si cu ajutorul careia se probeaza incalcari ale unor reguli de circulatie, altele decat cele referitoare la nerespectarea regimului legal de viteza".

La articolul 102 alineatul (1), care stabileste contraventiile sanctionate cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni, dupa punctul 39 se introduc doua noi puncte, pct. 40 si pct. 41, cu urmatorul cuprins:
„40. falsificarea unei inregistrari tehnice video prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestarii unor imprejurari necorespunzatoare adevarului sau omisiunea inregistrarii unor date sau imprejurari, daca a fost urmata de prezentarea acesteia unei unitati de politie, de catre faptuitor sau de catre o alta persoana careia faptuitorul i-a inmanat-o spre prezentare, in scopul de a dovedi existenta unei contraventii sau savarsirea acesteia de o anumita persoana.
41. prezentarea unei inregistrari tehnice video falsificate unei unitati de politie, in scopul de a dovedi existenta unei contraventii sau savarsirea acesteia de o anumita persoana."

Alineatul (2) al articolului 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, folosite de Politia Romana, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei."

Dupa alineatul (2) al articolului 109, se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:
„(2I) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice video 
folosite de participantii la trafic sau de autoritatile administratiei publice locale, daca acestea permit stabilirea certa a numarului de inmatriculare, culorii, marcii si modelului vehiculului implicat in savarsirea contraventiei, precum si a datei, orei si locului savarsirii contraventiei, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei. Pentru constatarea contraventiei este necesara si declaratia participantului la trafic asupra faptelor ce constituie obiectul contraventiei si asupra autenticitatii si veridicitatii inregistrarii tehnice video furnizate de catre acesta."

AIineatul (3) al articolului 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) in cazurile prevazute la alin. (2) si (21), procesul-verbal se poate incheia si in lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionandu-se aceasta in procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori".

Potrivit initiativei, in termen de 90 de zile de la publicarea leagii in Monitorul Oficial, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002.

Lege ar urma sa intre in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial.