Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale a publicat in Monitorul Oficial, Ordinul 734/2019 care reglementeaza procedura de acordare/retragere a avizului tehnic cu valabilitate de 12 luni  pentru platformele digitale puse la dispozitie de catre operatorii acestora, prin care se asigura intermedierea transportului alternativ cu autoturism si conducator auto.

Actul legislativ defineste activitatea de transport alternativ cu autoturism si conducator auto intermediata printr-o platforma digitala (transport alternativ) ca fiind deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, in baza unui contract de transport alternativ incheiat intre pasager si operatorul de transport alternativ detinator al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale conform prezentei ordonante de urgenta printr-o platforma digitala;

Obligatoriu interfata platformei trebuie sa fie in limba romana si sa asigure emiterea si transmiterea catre pasager a comenzii, precum si a facturii electronice emise in baza acesteia iar serviciile sa fie oferite doar de operatorii de transport , conducatorii auto si autoturismele care indeplinesc conditiile legale pentru efectuarea transportului alternativ.

Pentru a obtine avizul tehnic, platforma digitala pentru intermedierea transportului alternativ trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii tehnice sa contina datele de inregistrare fiscala si datele de contact ale operatorului platformei digitale, sa tina evidenta automata a datelor de expirare a permiselor de conducere si a documentelor necesare efectuarii operatiunilor de transport alternativ si sa notifice automat operatorul de transport alternativ in scopul actualizarii documentelor incarcate pe platforma digitala, sa propuna, sa afiseze si sa inregistreze traseul parcurs, utilizand tehnologii de localizare in conformitate cu legislatia comunitara in vigoare, sa furnizeze date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit inaintea acceptarii cursei de catre pasager, sa furnizeze date despre numarul de inmatriculare al autoturismului cu care se efectueaza cursa, sa monitorizeze toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare, sa asigure pasagerilor optiunea de a comunica informatii despre dizabilitate/mobilitate redusa si de a comunica cu conducatorul auto caruia i-a fost atribuita cursa si furnizeaza informatii privind localizarea si timpul estimat al sosirii, sa asigure pasagerilor posibilitatea sa raporteze operatorului platformei digitale orice incidente privind efectuarea cursei, sa asigure o interfata de comunicare disponibila si accesibila timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana pentru incidente privind efectuarea cursei, sa asigure pasagerului optiunea decontarii pretului cursei pe baza de instrument de plata electronica cu acces la distanta sau in numerar, sa asigure functionalitati de helpdesk pentru utilizatorii acesteia, sa asigure publicarea contractului de transport alternativ si a contractului de afiliere care trebuie sa cuprinda acei termeni si conditii stabiliti/stabilite de operatorul platformei digitale in indeplinirea prerogativelor sale, ca participant la activitatea de transport alternativ, si care sunt relevanti pentru pasageri, fara publicarea elementelor comerciale dintre operatorul platformei si operatorul de transport alternativ/conducatorul auto, sa informeze complet si cuprinzator toti utilizatorii, la inregistrarea acestora pe platforma digitala, cu privire la termenii si conditiile de functionare a platformei digitale, la drepturile si obligatiile lor in cursul si dupa utilizarea platformei digitale, precum si cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

Operatorul platformei digitale are obligatia de a implementa masuri de securitate informatica, de a monitoriza continuu si de a evalua anual riscurile operationale generate de utilizarea sistemelor informatice prin intermediul carora este pusa la dispozitie platforma digitala, cu respectarea legislatiei interne si a reglementarilor comunitare.

Documentele necesare pentru eliberarea avizului tehnic sunt destul de numeroase, printre acestea numaranduse:ererea adresata MCSI, certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului, actul constitutiv al operatorului platformei digitale, certificat constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului, nu mai vechi de 30 de zile, in care sa se specifice datele de identificare ale operatorului platformei digitale si administratorul acestuia, copie a cartii de identitate a administratorului societatii inscris in certificatul constatator, imputernicire si copie a cartii de identitate pentru persoana delegata sa reprezinte operatorul in relatia cu MCSI, daca este cazul, descrierea functionala a sistemului informatic si a platformei digitale prin intermediul careia se desfasoara activitati de transport alternativ, planul de securitate al sistemului informatic, raportul de audit.

MCSI va publica, pe site-ul propriu, lista platformelor digitale avizate tehnic, operatorii acestora si sucursalele de reprezentare, precum si datele de contact, actualizandu-se ori de cate ori este necesar.