Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a publicat Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier national de persoane prin servicii regulate.

In prezent, dupa clasificarea initiala a autovehiculelor respective, acestea sunt reverificate anual pentru a se constata daca au fost pastrate echiparea, starea tehnica si conditiile de confort pe care a fost bazata clasificarea initiala.

Noul Ordin prevede cresterea periodicitatii verificarii si reverificarii conditiilor de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor la doi ani.

In motivatia prezentata se arata ca simplificarea si reducerea costurilor administrative pentru operatorii economici reprezinta un obiectiv general al administratiei publice centrale si in acest context a fost evaluata posibilitatea cresterii intervalului de efectuare a reverificarii acestor autovehicule.

Totodata s-a avut in vedere si necesitatea asigurarii conditiilor unei circulatii sigure si confortabile pentru pasagerii care se deplaseaza cu autobuzele si microbuzele utilizate pentru transportul rutier national de persoane prin servicii regulate.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii precizeaza faptul ca, anumite elemente care tin de confortul pasagerilor, de aspectul exterior si interior al acestor autovehicule de transport persoane nu constituie motiv de respingere la efectuarea inspectiei tehnice periodice, iar verificarea expresa a acestor elemente se realizeaza cu ocazia clasificarii lor pe categorii de confort.        

Avand in vedere cele două obiective majore, pe de o parte simplificarea si reducerea costurilor administrative pentru operatorii economici, iar pe de alta parte asigurarea unor conditii de circulație sigure si confortabile pentru pasageri participanti la aceste servicii de transport, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii apreciaza ca o crestere a periodicitatii verificarii si reverificarii conditiilor de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor  la doi ani este solutia cea indicata.