La data de 19 mai 2022, în Italia a fost aprobat Decretul-lege numărul 2564 care conține „măsuri pentru contracararea efectelor războiului din Ucraina”. Aici sunt incluse trei articole care introduc pentru prima dată în Italia reguli privind schimbul de paleți. Regulile vin ca urmare a faptului că Ucraina și Rusia sunt doi importanți furnizori atât de cherestea, cât și platforme, aprovizionare care a fost întreruptă din februarie anul trecut, ceea ce a provocat o creștere a prețului în medie de la 8 la 24 de euro pe platformă. 

Noile reguli se aplică paleților standardizați interschimbabili, utilizați pentru producția, depozitarea, manipularea și transportul mărfurilor. Primul punct stabilește că subiecții care primesc paleți din orice motiv (cu excepția desigur vânzare-cumpărare) „sunt obligați să restituie proprietarului sau clientului un număr egal de paleți de același tip, cu caracteristici tehnico-calitative similare sau comparabile. celor primiți”, relatează Transportoeuropa.it.

Potrivit acestei legi, companiile sunt obligate „să returneze paleții, indiferent de starea de conservare și de conformitate tehnică a acestora”, cu excepția cazului în care au fost dați în mod expres. Tipul de paleti care se returneaza este cel indicat pe documentele de transport relative ale expeditorului si „nu pot fi schimbati de catre destinatari”. În cazul în care persoana care trebuie să returneze paletul nu poate face acest lucru, trebuie să elibereze un bon, digital sau pe hârtie, care este valabil ca „document de credit necorespunzător ce poate fi transferat către terți fără nicio restricție de formă, semnat corespunzător, cuprinzând data, numele emitentului și al beneficiarului, tipul și cantitatea de paleți care urmează să fie returnați”.

Dacă voucherul nu deține aceste informații, deținătorul poate „să solicite de îndată persoanei obligate să restituie plata unei sume egale cu valoarea de piață a fiecărui palet, determinată conform paragrafului 6, înmulțită cu numărul de paleți nereturnați”. Vocherului se aplică articolul 1992 din Codul civil. În cazul în care paletul nu este returnat în termen de șase luni de la emiterea voucherului, persoana în cauză trebuie să plătească o sumă egală cu valoarea de piață a platformei. Atunci când emitentul voucherului returnează paletul sau plătește valoarea corespunzătoare, proprietarul voucherului trebuie să îl returneze.

Legea stabilește că orice convenție contrară acestor norme este nulă de drept. În termen de șaizeci de zile de la intrarea în vigoare a Legii, Ministerul Dezvoltării Economice trebuie să emită un Decret prin care se stabilesc „caracteristicile tehnico-calitative precum și determinarea valorii de piață a paletului interschimbabil, dar și momentul actualizării acestuia”. Acest decret va indica și structura ministerului care trebuie să supravegheze funcționarea corectă a sistemului.

Acest standard a fost promovat de Assologistica, care l-a dezvoltat și susținut timp de doi ani, împreună cu alte asociații din lanțul de aprovizionare, respectiv FederlegnoArredo, Federdistribuzione, Federalimentare, Consorzio Rilegno și Consorzio Conlegno. „Suntem foarte mulțumiți de aprobarea acestei legi, care stabilește în sfârșit reguli privind schimbul de paleți”, declară președintele Assologistica, Umberto Ruggerone. „Este o realizare pentru întreg lanțul logistic, care demonstrează cât de sănătoase își doresc afacerile un mediu guvernat de reguli clare. Acum schimbul de paleți va putea urma logica echității, eficienței, economiei circulare și sustenabilității mediului”.