Scopul acestui ghid este acela de a asigura o informare corecta a institutiilor si autoritatilor publice in ceea ce priveste drepturile si obligatiile reglementate de Conventia Aarhus, prin indrumarea functionarilor publici implicati in procesul de solicitare a informatiei de mediu cu privire la aplicarea unitara si eficienta a prevederilor acesteia. Brosura are rolul de a facilita accesul la notiunile de baza ale Conventiei Aarhus.

Brosura va fi transmisa autoritatilor publice care gestioneaza solicitări privind informatia de mediu si este destinata atentionarii acestora cu privire la informatiile de interes public, accesul la informatia de mediu si informatia clasificata, in special in ceea ce priveste calificarea informatiei drept secret de serviciu.

Pentru interpretarea corecta a dispozitiilor conventiei, brosura are la baza Ghidul privind implementarea Conventiei Aarhus elaborat de catre Secretariatul Conventiei Aarhus, precum si prevederile nationale si cele ale Uniunii Europene care preiau dispozitiile conventiei, dar si jurisprudenta relevanta in materie.

Informatiile de mediu se refera la:

a) starea elementelor de mediu, precum aerul si atmosfera, apa, solul, pamantul, peisajul si zonele naturale, diversitatea biologica si componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic si interactiunea dintre aceste elemente

b) factori, precum: substantele, energia, zgomotul si radiatia si activitatile ori masurile, inclusiv masurile administrative, acordurile de mediu, politicile, legislatia, planurile si programele care afecteaza sau pot afecta elementele de mediu; analizele cost-beneficiu sau alte analize si prognoze economice folosite in luarea deciziei de mediu

c) starea sanatatii si sigurantei umane, conditiile de viata umana, zonele culturale si constructiile si modul in care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu

Conventia Comisiei Economice Europene a Organizatiei Natiunilor Unite privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu (Convenția Aarhus) a fost deschisa spre semnare la data de 25 iunie 1998 in cadrul celei de-a patra Conferinte Ministeriale „Mediu pentru Europa”. Conventia a fost semnata de 39 de state, in prezent fiind ratificata de 47 de state. Romania a ratificat Conventia Aarhus prin Legea nr. 86/2000, intrata in vigoare la data de 11 iulie 2000.