În prezent asigurarea facilităților acordate la transportul intern a veteranilor de război, văduvelor de război și pensionarilor sunt reglementate prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare, se poate face pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor special de călătorie numai până la data de 31 decembrie 2021.

Conform prevederilor celor două acte normative, pentru a beneficia de facilitățile acordate prin lege, veteranilor de război, văduvelor de război și pensionarilor li se eliberează tichete de călătorie gratuite sau taloane speciale de călătorie cu reducere de 50% din costul călătoriei, după caz.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, s-a stabilit că pentru a putea beneficia de facilităţile prevăzute, persoanelor respective li se vor elibera legitimaţii de transport tip card, personalizate cu numele şi codul numeric personal ale fiecărui beneficiar. Cardul utilizat fiind cel emis persoanelor respective de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate şi contravaloarea acestora.

Având în vedere că până în prezent, în cardul național de sănătate nu a fost cuprinsă partiția pentru transport care să asigure utilizarea facilităților la călătoria pe calea ferată a beneficiarilor legilor speciale, respectiv Legea nr. 44/1994, cu modificările și completările ulterioare precum și de Legea nr. 147/2000, cu modificările și completările ulterioare s-a publicat un proiect de act normativ unde se propune:

Asigurarea facilităților la transport pentru persoanele îndreptățite conform prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare, prin prorogarea termenelor impuse prin art. V şi VII din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, până la data de 31 decembrie 2024. 

Totodată, se propune și prorogarea termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, până la data de 1 ianuarie 2025.