Autoritatea Rutiera Romana anunta ca avand in vedere cresterea continua a ratei de incidenta la mia de locuitori privind cazurile de infectare cu SARS-COV-2 precum si prevederile Hotararii nr. 49 din 13.10.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, incepand de miercuri, 21.10.2020 se aplica urmatoarele:

  • se suspenda activitatile cu publicul pentru registratura Agentiei Teritoriale ARR
  • actele necesare privind eliberarea licentelor / certificatelor / copiilor conforme / autorizatiilor / atestatelor / cardurilor tahografice / documentelor  de control / ecusoanelor - se transmit numai prin serviciul postal cu confirmare de primire
  • solicitarile de informatii publice se transmit numai la adresa de e-mail: cerere544@arr.ro
  • petiČ›iile se transmit numai la adresa de e-mail: relatii_publice@arr.ro
  • documentele intocmite la nivelul Agentiei Teritoriale A.R.R. se transmit solicitantilor (operatorilor de transport rutier / taxi / inchiriere / alternativ, scolilor de conducatori auto, personalului din domeniul transporturilor rutiere, etc.) - numai prin serviciul postal cu confirmare de primire
  • raspunsurile la solicitarile de informatii publice / petitii / adrese etc. se transmit prin posta electronica sau prin serviciul postal cu confirmare de primire, dupa caz.

Autoritatea Rutiera Romana mai face urmatoarele precizari:

 -      informatii referitoare la depunerea actelor necesare eliberarii documentelor emise de ARR si alte informatii suplimentare se pot obtine telefonic sau in scris pe adresa de e-mail a agentiei teritoriale ARR la care urmeaza sa fie depuse actele

-      pentru depunerea actelor necesare eliberarii documentelor emise de ARR solicitantii trebuie sa procedeze la transmiterea acestora prin servicii postale (cu confirmare de primire) pe adresa agentiei teritoriale ARR

-      informatii referitoare la stadiul eliberarii documentelor si alte informatii suplimentare se pot obtine telefonic sau in scris pe adresa de e-mail a agentiei teritoriale ARR la care care au fost depuse actele

-    documentele intocmite/emise de catre agentiile teritoriale ARR se transmit solicitantilor numai prin serviciul postal

-     datele de contact ale agentiilor teritoriale ARR, aici