Anul trecut au fost retrase 458 de permise de conducere de la soferii inapti din punct de vedere medical sau psihologic, cu aproape o treime mai multe decat in 2017. Ca urmare, insa, a modificarii si completarii Codului Rutier (OUG 195/2002), numarul lor ar putea creste in viitor.

Pana la 1 ianuarie 2019, medicul de familie era cel care informa Politia Rutiera atunci cand o persoana aflata in evidenta sa era declarata inapta medical sau psihologic. De altfel, doar macesta putea solicita pentru persoana in cauza, detinatoare a unui permis auto, examenul de specialitate necesar.

Odata, insa, cu intrarea in vigoare a Legii nr. 345/2018, de la 6 ianuarie 2019, art. 22 din Codul Rutier a fost modificat si completat astfel incat orice medic care are in evidenta o persoana detinatoare a unui permis auto, susceptibila de a fi inapta medical sau psihologic, poate solicita examenul de specialitate necesar.

In plus, unitatea de asistenta medicala care realizeaza acest exameneste obligata sa comunice rezultatul examinarii catre Politia Rutiera in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.

Astfel, la art. 22 din Codul Rutier, aliniatul 6 are urmatorul cuprins:

"Orice medic, atunci cand constata ca un conducator de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat in evidenta sau ingrijirea sa, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii emis conform alin. (2), este obligat sa emita bilet de trimitere catre o unitate de asistenta medicala autorizata prevazuta la alin. (4), cu diagnosticele constatate si cu datele de contact ale unitatii medicale in care medicul trimitator isi desfasoara activitatea si sa consemneze acest lucru in fisa medicala a conducatorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducatorului, de indata, prin orice mijloc de comunicare prevazut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. in baza biletului de trimitere, in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea acestuia, persoana care poseda permis de conducere este obligata sa se prezinte la unitatea de asistenta medicala autorizata pentru a efectua examinarea medicala de specialitate”.

Totodata, dupa aliniatul 6 au fost introduse patru noi aliniate:

(61) "in cazul in care unitatea de asistenta medicala autorizata, in urma realizarii examenului de specialitate necesar, stabileste ca persoana care poseda permis de conducere este inapta medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, aceasta este obligata, in termen de o zi de la data constatarii, sa comunice rezultatul examinarii catre politia rutiera in a carei raza teritoriala unitatea isi desfasoara activitatea, catre medicul trimitator, precum si persoanei declarate inapta din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. in cazul in care persoana care poseda permis de conducere este declarata apta medical, unitatea de asistenta medicala autorizata comunica, in termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinarii catre medicul trimitator".

(62) "in cazul in care, in termen de 30 zile de la data comunicarii biletului de trimitere in conditiile alin. (6), medicul trimitator nu este instiintat de catre unitatea de asistenta medicala autorizata asupra rezultatului examinarii, acesta este obligat sa comunice politiei rutiere pe a carei raza teritoriala acesta isi desfasoara activitatea numele, prenumele si codul numeric personal al persoanei aflate in evidenta sau ingrijirea sa, precum si informatia ca aceasta a fost trimisa sa se prezinte pentru o examinare medicala in conformitate cu prevederile alin. (6).

(63) "La data primirii comunicarii prevazute la alin. (61) teza I sau, dupa caz, la alin. (62), politia rutiera retrage permisul de conducere al persoanei respective, facand mentiune despre aceasta in evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Masura dispusa i se comunica, de indata, conducatorului prevazut la alin. (6)".

(64) "Persoana care poseda permis de conducere, declarata inapta medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a conduce de la data comunicarii acestui fapt de catre politia rutiera in conditiile alin. (63). in termen de maximum 3 zile lucratoare de la aceasta data, conducatorul este obligat sa se prezinte la sediul politiei rutiere pentru a preda permisul de conducere, in vederea retragerii acestuia, pana la incetarea cauzelor pentru care s-a luat aceasta masura”.

Pe de alta parte, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (8) din Codul Rutier, "permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de catre politia ruliera si poate fi redobandit numai dupa incetarea rnotivului pentru care a fost luata aceasta masura".

Datele comunicate de Politia Rutiera arata ca, din motive medicale, au fost retrase:

  • 491 permise in 2016;
  • 355 permise in 2017;
  • 458 permise in 2018.

"Temeiul legal pentru retragerea permiselor a fost reprezentat de prevederile alin. (8) al art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, intrucat art. 22 alin. (63) a fost pus in aplicare incepand cu data de 6.01.2019", arata reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.

Cu alte cuvinte, numarul permiselor retrase din motive medicale ar putea creste, in conditiile in care mai mult medici au responsabilitatea identificarii soferilor care nu mai au aptitudini de a conduce.

Oricum, Politia nu poate verifica bazele dc date ale institutiilor din subordinea Ministerului Sanatatii, tinand cont ca legislatia in vigoare (Codul de deontologie medicala al Colegiului Medicilor din Romania din 4.11.2016 si Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003) prevede ca informatiile despre solicitarea asistentei medicale, starea sanatatil, diagnostic si alte date, obtinute de medic in examinarca si tratamentul pacientului sunt protejate de secretul profesional al medicului si nu pot fi divulgate.