Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a publicat pentru dezbatere publica Ordonanta de urgenta a Guvernului privind stabilirea cadrului institutional si adoptarea unor masuri necesare infiintarii Punctului National de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport.

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010, a fost completata prin urmatoarele regulamente:

  • Regulamentul Delegat (UE) nr. 886/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste datele si procedurile pentru furnizarea catre utilizatori, in mod gratuit, atunci cand este posibil, a unor informatii minime universale in materie de trafic referitoare la siguranta rutiera
  • Regulamentul Delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind STI in ceea ce priveste furnizarea de servicii de informatii referitoare la locuri de parcare sigure si securizate pentru camioane si vehicule comerciale
  • Regulamentul Delegat (UE) nr. 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare in timp real cu privire la trafic
  • Regulamentul Delegat (UE) nr. 2017/1926 din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la calatoriile multimodale

MTIC considera ca toate aceste regulamente delegate impun infiintarea unor puncte nationale de acces (interfata digitala in care datele corespunzatoare celor patru regulamente sunt puse la dispozitia utilizatorilor, cu scopul de a fi reutilizate) si care privesc teritoriul national. Punctele nationale de acces existente, infiintate in conformitate cu cerintele care decurg din aceste acte delegate, pot fi regrupate intr-un punct unic, care sa permita accesul la toate tipurile de date disponibile relevante care se incadreaza in domeniul de aplicare al specificatiilor regulamentelor.

Prin proiectul de act normativ se propun urmatoarele:

  • Infiintarea Punctului National de Acces de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
  • Desemnarea administratorului Punctului National de Acces
  • Desemnarea Organismului National Competent, privind STI in ceea ce priveste furnizarea de servicii de informatii referitoare la locuri de parcare sigure si securizate pentru camioane ┼či vehicule comerciale si in ceea ce priveste datele si procedurile pentru furnizarea catre utilizatori, in mod gratuit, atunci cand este posibil, a unor informatii minime universale in materie de trafic referitoare la siguranta rutiera
  • Desemnarea Autoritatii Competente de Evaluare, in ceea ce priveste prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare in timp real cu privire la trafic precum si in ceea ce priveste furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la calatoriile multimodale

Conform Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, implementarea masurilor propuse va conduce la cresterea sigurantei rutiere si la rezolvarea problemelor privind emisiile si congestia din Europa, contribuind la un transport mai sigur, mai eficient si mai durabil, prin aplicarea diverselor tehnologii inovative de informare si comunicare la toate modurile de transport de pasageri si de marfa precum si la accesul facil la date referitoare la evenimente de trafic, parcari sigure si securizate pentru camioane si vehicule comerciale, date meteo si conditiile de circulatie, ceea ce va contribui la imbunatatirea procesului de planificare a calatoriilor.