A fost publicat Proiectul Ordonantei de urgenta privind acordarea unor gratuitati anumitor categorii de participanti la Campionatul EURO 2020

 

Necesitatea aprobarii in regim de urgenta a proiectului de act normativ este data de faptul ca lipsa acordarii acestor gratuitati la transportul cu metroul, precum si pe linia de cale ferata Bucuresti-Otopeni, pentru personalul acreditat UEFA - voluntari si mass-media, pentru toata perioada desfasurarii turneului UEFA EURO 2020, ar crea dificultati in desfasurarea si in participarea personalului in mod activ la organizarea acestui eveniment de importanta europeana, precum si de faptul ca este necesara asigurarea unui transport facil, rapid, ecologic si pentru evitarea unor ambuteiaje pe reteaua rutiera, care ar face imposibila participarea la evenimente a detinatorilor de bilete la meciurile campionatului UEFA EURO 2020

 

Ordonanta de urgenta, reglemeneaza:

 

  • categoriile de persoane care beneficiaza de transport public local gratuit,
  • perioada pentru care se acorda gratuitatea,
  • documentele in baza carora se va face eliberarea titlurilor de calatorie, de catre operatorii de transport feroviar de calatori, respectiv de operatorul de transport cu metroul
  • modalitatea de decontare a gratuitatilor acordate

 

Ordonanta de urgenta, stipuleaza:

 

  • Se acorda gratuitate la transportul cu metroul, precum si pe linia de cale ferata Bucuresti-Otopeni, pentru detinatorii de bilete la meciurile campionatului UEFA EURO 2020, valabile in ziua meciului pâna la ora 23:59 si in ziua urmatoare, precum si pentru personalul acreditat UEFA - voluntari si mass-media, pentru toata perioada desfasurarii turneului UEFA EURO 2020, la Bucuresti, respectiv in perioada 10-29 iunie 2021.
  • Eliberarea titlurilor de calatorie, prevazute la art. 1, se va face pe baza biletului de acces la meciurile campionatului UEFA EURO 2020, respectiv pe baza legitimatiei oficiale pentru personalul acreditat UEFA - voluntari si mass-media.
  • Decontarea gratuitatilor la transportul pe calea ferata si cu metroul, prevazute la art. 1, se va face prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu incadrare in bugetul aprobat, de la capitolul 68.01 - «Asigurari si asistenta sociala», catre operatorii de transport feroviar si cel de transport cu metroul, in baza deconturilor asumate pe propria raspundere, conform anexei, care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.Operatorii de transport feroviar si operatorul de transport cu metroul vor transmite deconturile catre Ministerul Transporturilor pâna la data de 25 iulie 2021 pentru titlurile de calatorie, emise in temeiul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
  • Operatorii de transport feroviar si operatorul de transport cu metroul raspund de pastrarea deconturilor si a documentelor primare in baza carora s-au intocmit deconturile, conform legii.