Într-un moment în care accentul pe interacțiunea online capătă noi dimensiuni ca urmare a pandemiei, Ministerul Finanțelor a inclus într-un proiect de modificare a Codului Fiscal o serie de prevederi care oferă posibilitatea ca actele de vânzare-cumpărare ale mașinilor să poată fi încheiate între persoane care au domiciliul fiscal în România și în format electronic. În plus, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică și vor fi transmise online autorităților implicate, în vederea radierii/înregistrării/înmatriculării mijlocului de transport de către persoana care înstrăinează, respectiv de către persoana care dobândește ori de către persoana împuternicită.

Ulterior, organul fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează mașina transmite electronic persoanei care înstrăinează sau persoanei împuternicite un exemplar al actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, completat conform prevederilor în vigoare pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și semnat cu semnătură electronică.

În situația în care organul fiscal local nu beneficiază de semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001, documentul completat se transmite sub formă scanată cu mențiunea letrică ”Conform cu originalul”.

Totodată, organul fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândește mijlocul de transport completează un exemplar al actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, pe care îl transmite electronic acesteia, semnat cu semnătura electronică. În situația în care organul fiscal local nu beneficiază de semnătură electronică, documentul completat se transmite sub formă scanată cu mențiunea letrică ”Conform cu originalul”.

În continuare, persoana care dobândește mijlocul de transport sau persoana împuternicită, după caz, transmite electronic exemplarul completat de orgamul fiscal local, instituției competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. Orice alte documente necesare și obligatorii, cu excepția actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit în formă electronică și semnat cu semnătură electronică, se pot depune pe suport hârtie sau electronic.

Potrivit proiectului de Ordonanță, actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în format electronic între persoane care au domiciliul fiscal în România se utilizează astfel: un exemplar semnat electronic de ambele părți rămâne la persoana care înstrăinează; un exemplar semnat electronic de ambele părți rămâne la persoana care dobândește; un exemplar rămâne în arhiva organelor fiscale locale implicate; un exemplar se depune la instituția competentă privind înmatricularea/ înregistrarea/radierea mijloacelor de transport.

Pe de altă parte, proiectul mai prevede că orice alte acte, cu excepția actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit în formă electronică și semnat cu semnătură electronică, solicitate de organele fiscale locale pentru scoaterea din evidența fiscală a bunului, respectiv înregistrarea fiscală a acestuia, se pot depune și electronic la acestea, sub formă scanată cu mențiunea letrică ”Conform cu originalul” însușită de către vânzător sau de cumpărător și semnate cu semnătură electronică.
În cazul în care tranzacția are loc între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, actul de înstrăinare-dobândire se comunică electronic de către persoana care l-a înstrăinat către autoritățile implicate în procedura de scoatere din evidența fiscală a bunului. 

În cazul unei hotărâri judecătorești care consfințește faptul că o persoană a pierdut dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport, aceasta se poate depune la organul fiscal local în formă electronică sub formă scanată cu mențiunea letrică ”Conform cu originalul” și semnată electronic de către contribuabil.