Acordul se referă la schimbul de informații în cadrul inspecției muncii, scopul său fiind de a preveni infracțiunile referitoare la detașare, munca nedeclarată și intermedierea ilegală, chiar și în context sezonier, dar și de a promova și garanta aplicarea corectă a reglementărilor naționale și europene respective, pentru protejarea drepturilor lucrătorilor ce desfășoară activități pe teritoriul celuilalt stat.

Pe 4 mai 2022, ministrul Muncii și Solidarității Sociale din România, Marius-Constantin Budai, şi ministrul Muncii și Politicilor Sociale din Italia, Andrea Orlando, au semnat la București memorandumul de înțelegere pentru o colaborare privind combaterea detașării transnaționale ilegale a lucrătorilor.

Autoritățile de supraveghere din cele două țări vor face schimb de informații privind salariile și condițiile de muncă; neregulile identificate în timpul inspecțiilor, inclusiv orice sancțiuni aplicate; identificarea încălcărilor drepturilor lucrătorilor, care decurg din legile naționale și reglementările europene respective, inclusiv cazurile de muncă nedeclarată, detașarea neautorizată sau intermedierea ilegală a forței de muncă de pe teritoriul unuia dintre statele respective pe teritoriul celuilalt și măsurile luate; respectarea obligațiilor în vigoare privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și în scopul prevenirii extinderii Covid-19, în limitele competențelor și atribuțiilor personalului de inspecție din fiecare dintre state; accidentele de muncă ale lucrătorilor din statul unei părți care au loc pe teritoriul celeilalte părți, în limitele competențelor și atribuțiilor autorităților de supraveghere vizate de memorandum.

Următorul pas va fi elaborarea unui plan de acțiune comun. Autoritățile interesate în implementarea acestui memorandum sunt Inspectoratul Național al Muncii din Italia și Inspecția Muncii din România.