Proiectul de lege care prevede ca procesele verbale privind amenzile de circulatie vor putea fi contestate la Judecatoria de pe raza careia are domiciliul contravenientul a fost adoptat în mod tacit de catre Senat.

In prezent, contestarea proceselor verbale de contraventie se face doar la Judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta. "Avand in vedere ca majoritatea contraventiilor sunt amenzi de circulatie, contestarea acestora devine de multe ori imposibila, deoarece actiunea trebuie depusa la o Judecatorie departe de domiciliu", considera initiatorii, un grup de 41 de deputati.

"In cazul amenzilor de circulatie, daca un conducator auto care locuieste in Constanta primeste o astfel de amenda la Satu Mare ii va fi foarte greu sa o conteste si sa se apere eficient in instanta. Transmiterea plangerii prin posta si judecarea cauzei in lipsa nu reprezinta, in mod necesar, o aparare eficienta. De asemenea, in cazul soferilor care circula mult cu masina in interes de serviciu sau care merg in vacanta si primesc amenzi in mai multe judete, posibilitatile de contestare pe care le are conducatorul auto sunt mult ingreunate si diminuate", isi motiveaza demersul deputatii.

De altfel, acestia considera ca majoritatea proceselor-verbale de constatare a contraventiilor sunt corecte. Mai mult, majoritatea contraventiilor sunt constatate in apropierea domisiliului contravenientului, de aceea solutia propusa nu va modifica in mod semnificativ actuala situatie.

"Consideram ca solutiile propuse nu vor crea probleme reale autoritatilor publice care au constata contraventiile, deoarece acestea pot transmite dovezile colegilor lor. Inclusiv in cazul necesitatii efectuarii unor expertize sau al administrarii unor probe suplimentare, acestea pot fi transmise ulterior, prin posta, colegilor lor", au sustinut initiatorii proiectului.

Potrivit textului adoptat de Senat, care va intra acum în dezbaterea Camerei Deputatilor, forul decizional în acst caz, impotriva procesului verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere in termen de 15 zile de la comunicare la Judecatoria in a carei raza de competenta ii are domiciliul sau sediul, dupa caz, contravenientul, daca acesta este pe teritoriul Romaniei.

Contravenientul care nu are domiciliul in Romania va putea depune plangerea la Judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.

Propunerea legislativa modifica Ordonanta de Urgenta a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.