Azi, 08.06.2022, Comisia pentru transporturi şi infrastructură din Camera Deputaților a  dezbătut proiectul Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţi a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal­bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative -PL- x 274/2022

În urma analizării amendamentelor susținute de Confederația Patronală Concordia, Comisia pentru transporturi și infrastructură a votat în unanimitate prorogarea termenului de aplicare a Sistemului RO e-Transport până la data de 01.01.2023, dar pentru ca actul să producă efecte este necesar să fie adoptat cu acest amendament și în ședința de plen a Camerei Deputaților.

Dacă până la data de 30 iunie 2022, proiectul de Lege nu va fi votat în plenul Camerei Deputților, conform OUG 41/2022  Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport va intra în vigoare la data de 1 iulie 2022.

Reamintim că, UNTRR a fost împotriva acestui act legislativ și a solicitat ca România să aplice modelul din Ungaria a sistemul de urmărire a bunurilor cu risc ridicat Ekaer. În Ungaria operatorii de transport trebuie să dețină un număr ekaer, însă în cazul în care nu dețin acest număr transportatorii nu sunt sancționați  ci doar cei care au obligația raportării bunurilor.

Cu toate acestea, în timpul negocierilor cu transportatorii ANAF a declarat că nu poate permite ca transportatorii să nu fie amendați măcar simbolic. Iar acestă sancțiune „simbolică„ înseamnă pentru ANAF o amendă de la 10.000 la 50.000 pentru persoane fizice și între  20.000 lei până la 100.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Cu toate acestea, deși  scopul implementării sistemului RO e-Transport este de a crește gradul de colectare a impozitelor și a taxelor datorate bugetului de stat precum și de prevenire și combatere a comerțului ilicit de bunuri, prin proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului RO e-Transport,  ANAF permite ca  vehicule rutiere care au o masă maximă autorizată de minim cu 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei să nu intre sub incidența legii.

Deci lasă portiță liberă pentru evaziune fiscală.

Cu toate că încă nu a publicat actele subsecvente OUG 41/2022, ANAF se grăbește să implementeze sistemul și a publicat pe pagina web informațiile tehnice pentru  testare aplicației, aici pentru informații suplimentare.

Transportatorii nu au acces la platformă, obligația declarării în sistemul RO e-Transport a mărfurilor cu risc fiscal ridicat, a datelor referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum și codul UIT generat, revine următorilor utilizatori:

 a) destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;

b) beneficiarului din România în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

 c) furnizorului din România în cazul tranzacțiilor interne sau a livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d) depozitarului în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.