Azi, 15 aprilie, în Monitorul Oficial  s-a publicat Ordinul 379 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul  980/2011.

Firma de transport rutier de marfă este obligată să depună la obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, o declarație pe proprie răspundere   „că vehiculele folosite în transportul internațional se întorc la unul dintre centrele operaționale din România în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta„. Modelul declarației va fi publicat de ARR pe pagina proprie de internet.

UNTRR a fost singura asociație patronală din transporturi, care s-a opus în Comisia de Dialog Social implementării acestei declarații.

UNTRR a solicitat reprezentanților Ministerului Transporturilor să renunțe la această sintagmă de „declarație pe proprie răspundere„ și să înlocuiască declarația cu un simplu formular.  

Conform  art.  326 din Codului penal, o declarație pe proprie răspundere reprezintă o infracțiune și prevede că:

“(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”

Nimeni nu poate garanta cum va fi sancționat operatorul de transport în viitor, dacă semnează această declarație și nu va aduce acasă camioanele la 8 săptămâni.

Inspectorii ISCTR aplică legislația scrisă de către Ministerul Transporturilor.

Vom vedea ce ne pregătește Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în HOTĂRÂREA. 69/ 2012 privind stabilirea încălcărilor din transporturi....vor închide firmele de transport sau.... vor permite ca acestea să funcționeze chiar dacă nu vor aduce camioanele acasă la 8 săptămâni.

Reamintim că UNTRR a contestat la CJUE prevederile din Pachetul de Mobilitate 1, inclusiv  întoarcerea camioanelor acasă.

De asemenea, nu înțelegem îndârjirea MTI de a include această declarație pe proprie răspundere în Normele de aplicare a PM1, având în vedere că Guvernul României a sesizat, în cursul zilei de 5 ianuarie 2022, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu o cerere privind suspendarea aplicării dispoziției din Pachetul Mobilitate I care instituie obligația întoarcerii vehiculului la unul dintre centrele operaționale în termen de 8 săptămâni de la plecare.

Începând cu data de 21 mai 2022 întreprinderile care efectuează operațiuni de transport rutier contra cost în trafic național/internațional cu vehicule sau combinații de vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone, pentru a avea acces la ocupația de operator de transport rutier, trebuie să obțină licență comunitară și copii conforme ale acesteia pentru fiecare vehicul utilizat.

În vederea obținerii licenței comunitare, întreprinderile trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, ( așa cum a fost modificată prin O.G. nr. 12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere).

Firmele care dețin deja licență de transport, trebuie să solicite doar copii conforme pentru vehiculele de peste 2,5 tone-3,5 tone.

Firmele care nu dețin licență trebuie să obțină și licența de transport și copiile conforme. Pentru aceasta trebuie să indeplinească mai multe cerințe, printre care și cerința financiară:

a)să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9.000 EUR, pentru primul autovehicul utilizat, de 5.000 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă) cu o masă maximă autorizată care depăşeşte 3,5 tone şi de 900 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă), cu o masă maximă autorizată care depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone;

 

b)să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 1.800 EUR pentru primul vehicul utilizat şi de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, în cazul întreprinderilor care exercită ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone;

 

c)întreprinderea şi/sau managerul de transport al acesteia să nu fie în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă fără a avea un plan de reorganizare aprobat, în stare de dizolvare sau de lichidare, potrivit legii.

În situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi rezervelor financiare, aceasta poate demonstra îndeplinirea capacităţii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.

În lipsa conturilor anuale certificate, pentru anul înregistrării unei întreprinderi, o întreprindere poate demonstra respectarea cerinţei privind capacitatea financiară printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară, un document eliberat de o instituţie financiară care stabileşte accesul la credit în numele întreprinderii sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.

Tot în acest Ordin, MTI revine și schimbă termenul de eliberare a copiilor conforme la 15 zile. În Comisia de Dialog Social, UNTRR nu a fost de acord cu această modificare și a solicitat ca termenul de eliberare a licențelor să rămănă de 5 zile.

La solicitarea UNTRR, Ministerul Transporturilor a făcut și un compromis și a renunțat la obligația ca șoferul să dețină legitimație de serviciu. De multe ori, șoferii erau amendați că nu aveau asupra lor legitimația de serviciu, modelul autorizat prin Ordinul 980/2011. Sancțiune cam absurdă pentru că șoferii trebuiau declarați și pe site-ul ARR.

Conform Ordinului 379/2022, ARR va stabili modelele cererilor pentru eliberarea licențelor comunitare, certificatelor de transport in cont propriu, copiilor conforme aferente acestora, certificatului de transport rutier internațional în cont propriu prevăzut la art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, licențelor pentru activități conexe transportului rutier, precum și modelele declarațiilor pe propria răspundere ale managerilor de transport și le va publica pe pagina proprie de internet.