A fost aprobata organizarea si functionarea Centrului operativ pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta din cadrul Ministerului Transporturilor

Avand in vedere reglementarile legislative in vigoare, prin Ordinul nr. 1352 din 7 septembrie 2017 a fost aprobata organizarea si functionarea Centrului operativ pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta din cadrul Ministerului Transporturilor.

Prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta in vederea restabilirii starii de normalitate reprezinta o activitate de interes national, avand drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice si ecologice care pot fi cauzate de calamitati naturale, accidente majore sau de alte evenimente care afecteaza infrastructura de transport.

Conform Ordinului nr. 1352, Centrul operativ asigura managementul informatiilor privind riscurile pentru care Ministerul Transporturilor este autoritate responsabila cu rol principal si secundar, precum si al celor referitoare la alte riscuri pentru care ministerul asigura functiile de sprijin si transmiterea acestora cu operativitate catre decidenti si conducerea Ministerului Transporturilor.

Conform atributiilor, in perioada 1 octombrie 2017 - 31 martie 2018, prin ordin al ministrului transporturilor, se constituie si functioneaza in cadrul Centrului operativ Comandamentul central de iarnă, structura operationala cu activitate temporara destinata realizarii managementului integrat al situatiilor de urgenta pe timp de iarna.

Scopul acestei structuri temporare este de a interveni operativ in cazurile de blocare a circulatiei si de a asigura o informare corecta asupra starii infrastructurii de transport pe timp de iarna. 

Comandamentul central de iarna isi va desfasura activitatea in incinta dispeceratului Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). 

Centrul operativ pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta din cadrul Ministerului Transporturilor  are printre atributii:

 • primirea si monitorizarea informatiilor cu privire la evenimentele care reprezinta situatii de urgenta sau care sunt potential generatoare de situatii de urgenta in domeniul transporturilor, precum si alte evenimente si informarea operativa a  conducerii Ministerului Transporturilor
 • asigurarea legaturii permanente cu comandamentele operative si/sau cu celulele de criza de la unitatile din subordine sau de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin intermediul dispeceratelor specializate sau prin intermediul reprezentantilor desemnati ai acestora
 • aplicarea regulamentelor si procedurilor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si cooperare specifice
 • primirea, centralizarea si transmiterea operativa la Centrul de comanda al Guvernului si Centrul operational al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta de date si informatii privind aparitia si evolutia starilor potential generatoare de situatii de urgenta specifice
 • asigurarea transmiterii operative a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor primite in cadrul centrului operativ, prin mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele specializate proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop
 • centralizarea solicitarilor primite cu scopul de a asigura resursele necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin privind situatiile de urgenta
 • indeplinirea atributiilor specifice din domeniul protectiei civile
 • indeplinirea si a altor atributii si sarcini privind managementul situatiilor de urgenta
 • coordonarea activitatii Comandamentului central de iarna
 • pe timpul situatiilor de urgenta, dupa convocarea comitetului ministerial, centrul operativ va fi coordonat direct de catre presedintele comitetului ministerial 

Ordinul mai reglementeaza problemele de ordin tehnic legate de:

 • Instiintare, avertizare si alarmare
 • Recunoastere si cercetare
 • Comunicatii si informatica 
 • Cautare-salvare 
 • Descarcerare, deblocare cai de acces 
 • Protectia populatiei (evacuare, cazare, adapostire, asigurare apa si hrana, alte masuri de protectie) 
 • Asistenta medicala de urgenta (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicala, asistenta medicala de urgenta in unitatile de primire urgente si compartimentele de primire urgente)
 • Asistenta medicala in faza spitaliceasca 
 • Localizarea si stingerea incendiilor
 • Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/radioactive 
 • Asigurarea transportului 
 • Asigurarea energiei pentru iluminat, incalzire si alte utilitati 
 • Efectuarea depoluarii si decontaminarii CBRN 
 • Restabilirea starii provizorii de normalitate

Sa speram ca Centrului operativ pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta din cadrul Ministerului Transporturilor va fi functional nu numai in acte, asa cum speram sa nu avem nevoie de acesta decat pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe timpul iernii care se apropie.