Senatul Romaniei: modificarea cadrului legislativ european actual ar trebui sa vizeze, in principal, clarificarea regulilor existente, care sa asigure o abordare unitara pentru aplicarea acestora in statele membre, si nu sa introduca reguli noi

In Monitorul Oficial cu numarul 759 din data de 22 septembrie 2017 a fost publicata Hotararea Senatului Romaniei cu nr. 98 din 19 septembrie 2017 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 si a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 in vederea adaptarii lor la evolutiile sectorului - COM (2017) 281 final.

Aceasta Hotarare vine ca urmare a Raportului Comisiei pentru afaceri europene a Senatului nr. LXII/586 din 13.09.2017, rezultat in urma sedintelor de analiza a punctelor de vedere a Ministerelor si a partenerilor sociali cu privire la propunerile de modificare a legislatiei UE referitoare la Pachetul rutier, detasarea lucratorilor mobili si infrastructura.

In aceasta Hotarare, Senatul Romaniei atrage atentia asupra faptului ca modificarea cadrului legislativ european actual ar trebui sa vizeze, in principal, clarificarea regulilor existente, care sa asigure o abordare unitara pentru aplicarea acestora in statele membre, si nu sa introduca reguli noi, care sa genereze costuri semnificative pentru conformare, atat pentru operatorii de transport rutier, cat si pentru autoritatile de control.

Referitor la acest subiect Senatul Romaniei da exemplul, companiilor "casuta postala" (letterbox companies) care nu par a reprezenta un fenomen extins, motiv pentru care nu se justifica adoptarea unor masuri noi, care sa genereze sarcini administrative suplimentare. Detectarea unor astfel de companii se poate realiza si in prezent in baza prevederilor actuale referitoare la indeplinirea conditiei de a detine un sediu real si stabil, prin controale efective si eficiente.

De asemenea prin Hotararea adoptata Senatul considera ca:

„cabotajul ilegal are o pondere minora in raport cu alte incalcari ale legislatiei specifice si nu reprezinta o problema semnificativa care sa justifice introducerea unor noi restrictii de acces la piata pentru transportatorii nerezidenti. Ineficienta controalelor din anumite state membre trebuie combatuta prin masuri mai ample si coerente la nivelul acestora, care au identificat in parte ca problema lipsa unui numar adecvat al personalului de control, nu prin impunerea unor restrictii pentru transportatorii care actioneaza corect.”

Senatul Romaniei constata ca Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 si a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 in vederea adaptarii lor la evolutiile sectorului respecta principiul subsidiaritatii.

Senatul Romaniei constata ca propunerea ridic─â semne de intrebare asupra respectarii principiului proportionalitatii, din cauza ca necesitatea de clarificare a unor prevederi actuale nu trebuie sa duca la supra reglementare:

„... Statele membre trebuie sa poata stabili la nivel national, prin legislatia de aplicare a regulamentelor UE, masuri clare si eficiente pentru indeplinirea de catre intreprinderi a conditiilor generale de acces la ocupatie si la piata; noul pachet legislativ propus nu trebuie sa introduca obligatii si sarcini administrative suplimentare pentru intreprinderi, care, in fapt, pot reprezenta bariere pentru accesul acestora. De asemenea, unele dintre presupusele probleme identificate nu sunt sustinute prin date si informatii certe, care sa stea la baza adoptarii unor noi reguli si a unor masuri mai restrictive, fapt ce afecteaza functionarea pietei unice.”

Prin Hotararea nr. 98 din 19 septembrie 2017 Senatul Romaniei solicita Comisiei Europene:

  • pastrarea flexibilit─âtii unor operatiuni de transport si a conditiilor de acces la ocupatie pentru sectorul sub 3,5 tone. Principalele cerinte care ar trebui avute in vedere pentru accesul la profesie ar fi buna reputatie si competenta profesionala; impunerea respectarii cerintei de capacitate financiara poate reprezenta o bariera pentru intreprinderile care detin astfel de vehicule, avand in vedere ca acestea sunt folosite in general pentru operatiuni de transport pe distante mai scurte, cu un volum redus de marfuri. CE trebuie sa evalueze mai bine impactul acestor propuneri asupra operatorilor UE prin prisma competitiei inegale a vehiculelor straine non-UE nereglementate din aceleasi categorii, care sunt practic ca niste "autoturisme", in lipsa unui regulament ONU aplicabil activitatii acestora in tarile UE si non-UE
  • reformularea textului (in special cel legat de sintagma "conturi anuale certificate") privind dovada indeplinirii cerintei de capacitate financiara, pentru claritate din perspectiva aplicarii acestuia fata de intreprinderile nou-infiintate si de intreprinderile infiintate in statele membre in care nu exista obligatia legala de certificare a conturilor anuale, precum si mentinerea prevederilor actuale care prevad polita de asigurare ca document acceptat de la o institutie financiara, pentru indeplinirea cerintei de capacitate financiara
  • eliminarea introducerii unui procent obligatoriu de verificari la cabotaj in trafic pentru ca ar creste nejustificat imobilizarile/timpii de control in trafic, care ar trebui sa vizeze in primul rand siguranta rutiera. In plus, este foarte dificil de stabilit numarul total de operatiuni de cabotaj efectuate intr-un an, iar identificarea acestora in cadrul controalelor efectuate in trafic se poate realiza numai in mod neprevazut
  • eliminarea reducerii perioadei actuale de 7 zile in care se pot efectua operatiuni de cabotaj deoarece sunt masuri disproportionate in raport cu gradul de pericol al faptei; astfel de incalcari nu pot fi asimilate incalcarilor care prezinta risc de vatamare corporala sau de deces. Pierderea bunei reputatii a operatorului de transport rutier trebuie sa fie o masura extrema, astfel incat largirea bazei de incalcari care pot determina pierderea bunei reputatii reprezinta o alta masura restrictiva
  • eliminarea introducerii cabotajului, Directivei detasarii lucratorilor si a legii aplicabile obligatiilor contractuale la incalcarile care pot determina pierderea bunei reputatii a operatorului de transport sau a managerului de transport
  • eliminarea introducerii in registrele electronice nationale si interconectarea acestora la nivelul UE (ERRU) a numarului de inmatriculare al vehiculelor, numarului angajatilor si a oricaror altor informatii comerciale (total active, datorii, capitaluri proprii, cifra de afaceri in cursul ultimilor doi ani), avand in vedere ca acest lucru conduce la proceduri administrative suplimentare, fiind o noua povara pentru autoritati si transportatorii rutieri, iar multe dintre aceste informatii nu sunt relevante, deoarece o companie poate avea si alte activitati decat transportul.

 

Este de salutat pozitia Senatului Romaniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 si a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 in vederea adaptarii lor la evolutiile sectorului - COM (2017) 281 final, mai ales ca aceasta pozitie este una critica care vine in consens cu pozitia transportatorilor romani.

Trebuie mentionat si apreciat faptul ca Senatul Romaniei a tinut cont de punctul de vedere si a preluat propunerile Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania, ceea ce a dus in final la redactarea unei Hotarari pertinente, ancorata in realitatile industriei de transport din Romania, Hotarare care apara interesele transportatorilor romani si care speram ca va fi si pentru Uniunea Europena un motiv de reflectie referitor la adoptarea Pachetului Rutier.