Majoritatea propunerilor UNTRR referitoare la Pachetul rutier se regasesc in Hotararile adoptate de Senatul Romaniei

Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania a participat in 06 si 20 septembrie a.c., la Senat, in cadrul Comisiei pentru Afaceri Europene (CAE) la sedintele de analiza a punctelor de vedere a Ministerelor si a partenerilor sociali in vederea adoptarii de catre Senat a rapoartelor privind propunerile de modificare a legislatiei UE referitoare la Pachetul rutier, detasarea lucratorilor mobili si infrastructura.

La aceste sedinte au participat reprezentanti ai Ministerelor Transporturilor, Muncii,  Afacerilor Externe si de Finante, ai autoritatilor si ai patronatelor din transporturi.

Actele aflate in dezbatere au fost:

  • Directiva Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri
  • Propunere de Directiva a Consiliului – Modificarea Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la taxarea vehiculelor
  • Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveste cerintele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice si saptamanale maxime, pauzele minime si perioadele de repaus zilnic si saptamanal si a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveste pozitionarea prin intermediul tahografelor
  • Propunere de DIRECTIVA A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveste cerintele de control si de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE si la Directiva 2014/67/UE privind detasarea conducatorilor auto în sectorul transportului rutier
  • Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI privind monitorizarea si raportarea emisiilor de CO2 si a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi
  • Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutiera electronica si facilitarea schimbului transfrontalier de informatii cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)
  • Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 si a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptarii lor la evolutiile sectorului
  • Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fara conducatori auto pentru transportul rutier de marfuri

In cadrul dezbaterilor, UNTRR a sustinut punctul de vedere transmis Senatului in data de 4 septembrie 2017.

Senatorii au analizat cu multa atentie atat propunerile transportatorilor cat si propunerile reprezentantilor Ministerului Transporturilor si au constatat ca toate propunerile înaintate de UNTRR sunt pertinente si ancorate la realitatea politica si economica a UE.

In urma dezbaterilor si a luarilor de pozitie ai reprezentantilor autoritatilor si ai patronatelor din transporturi, Comisia Afacerilor Europene (CAE) a Senatului Romaniei a preluat in mare parte observatiile UNTRR. Un amendament legat de timpul de conducere prevazut în propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveste cerintele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice si saptamanale maxime, pauzele minime si perioadele de repaus zilnic si saptamanal si a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveste pozitionarea prin intermediul tahografelor a fost respins.

UNTRR a propus introducerea urmatoarei prevederi:

“Introducerea unei prevederi conform careia timpii de incarcare/descarcare sa fie înregistrati ca alte activitati si nu ca perioade de conducere, atunci cand viteza camionului este sub 25 Km/h, pentru a nu se afecta eficienta activitatii desfasurate de operatorii de transport rutier (aceasta propunere ar trebui corelata cu definitia timpului de lucru din Directiva 2002/15/CE, care face distinctie clara intre activitatea de conducere si cea de incarcare/descarcare”.

De neinteles atitudinea Ministerului Transporturilor care prin reprezentantul Directiei Rutiere, s-a opus acestei propuneri, determinand Comisia Afacerilor Europene a Senatului sa elimine aceasta propunere.

Nu stim care au fost resorturile acestei opozitii a Ministerului Transporturilor, a Directiei Rutiere, legate de aceasta propunere (propunerea UNTRR consideram ca este extrem de pertinenta si in total acord cu realitatea – exista o deosebire clara intre activitatea de conducere si cea de incarcare/descarcare), stim insa cu certitudine ca pozitia Ministerului a facut ca acum cand noua generatie a tahograful inteligent este in curs de reglementare, prin respingerea acestei propuneri sa se piarda o buna oportunitate.

In momentul de fata tahografele digitale înregistreaza pe langa masurarea timpului,  distanta parcursa si viteza vehiculului. Aceste înregistrari se pot corela cu prevederile articolul 8 din Regulamentul 165/2014 care se refera la „inregistrarea pozitiei vehiculului în anumite puncte în timpul zilei de lucru„.

Daca toate aceste date sunt colectate in momentul de fata de tahograful digital nu am vedea de ce generatia urmatoare de tahografe inteligente nu ar putea sa faca distinctia intre timpul de incarcare/descarcare si timpul de conducere.

In urma dezbaterilor pe textul Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 si a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptarii lor la evolutiile sectorului, Comisia pentru Afaceri Europene a concluzionat ca:

„noul pachet legislativ propus nu trebuie sa introduca obligatii si sarcini administrative suplimentare pentru întreprinderi, care, în fapt, pot reprezenta bariere pentru accesul acestora. De asemenea, unele dintre presupusele probleme identificate nu sunt sustinute prin date si informatii certe, care sa stea la baza adoptarii unor noi reguli si a unor masuri mai restrictive, fapt ce afecteaza functionarea pietei unice.

Se atrage atentia asupra faptului ca modificarea cadrului legislativ european actual ar trebui sa vizeze în principal clarificarea regulilor existente, care sa asigure o abordare unitara pentru aplicarea acestora în statele membre UE si nu sa introduca reguli noi, care sa genereze costuri semnificative pentru conformare atat pentru operatorii de transport rutier, cat si pentru autoritatile de control. De exemplu, companiile “casuta postala” (letterbox companies) nu par a reprezenta un fenomen extins, motiv pentru care nu se justifica adoptarea unor masuri noi, care sa genereze sarcini administrative suplimentare. Detectarea unor astfel de companii se poate realiza si în prezent în baza prevederilor actuale referitoare la îndeplinirea conditiei de a detine un sediu real si stabil, prin controale efective si eficiente. Cabotajul ilegal are, de asemenea, o pondere minora în raport cu alte încalcari ale legislatiei specifice si nu reprezinta o problema semnificativa care sa justifice introducerea unor noi restrictii de acces la piata pentru transportatorii nerezidenti. Ineficienta controalelor din anumite state membre UE trebuie combatuta prin masuri mai ample si coerente la nivelul statelor respective, care au identificat în parte ca problema lipsa unui numar adecvat al personalului de control, nu prin impunerea unor restrictii pentru transportatorii care actioneaza corect.„

De asemenea in plen membrii Senatului au atras „atentia asupra faptului ca modificarea cadrului legislativ european actual ar trebui sa vizeze, în principal, clarificarea reguliilor existente, care sa asigure o abordare unitara pentru aplicarea acestora in statele membre si nu sa introduca reguli noi, care sa genereze costuri semnificative pentru conformare, atat pentru operatorii de transport rutier, cat si pentru autoritatile de control.„

Referitor la Propunerea de Directiva de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveste cerintele de control si de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE si la Directiva 2014/67/UE privind detasarea conducatorilor auto în sectorul transportului rutier, Senatul Romaniei a specificat ca aceasta propunere de Directiva

„ridica semne de intrebare asupra respectarii principiului proportionalitatii din urmatoarele considerente:

-           raportat la problemele identificate în sector, respectiv conditiile de lucru inadecvate pentru conducatorii auto si distorsiuni ale concurentei pe piata, propunerea legislativa contine prevederi care nu pot furniza acel echilibru necesar între îmbunatatirea conditiilor de lucru, reducerea sarcinilor administrative si aplicarea legislatiei;

-           normele specifice privind detasarea lucratorilor în sectorul transportului rutier (ex. stabilirea pragului de 3 zile într-o luna calendaristica în cazul operatiunilor de transport rutier international, lipsa oricarui prag în cazul cabotajului, modalitatea de calcul a perioadelor de detasare) nu tin cont de caracterul foarte mobil al muncii în domeniul transportului rutier international si dezavantajeaza statele membre UE periferice;

-           normele specifice privind detasarea lucratorilor în sectorul transportului rutier propuse de COM prin acest proiect de directiva nu sunt clare sub aspectul tipurilor de transport care ar intra sub incidenta domeniului de aplicare, nici în ceea ce priveste transportul rutier international de marfuri, nici în ceea ce priveste transportul rutier international de persoane (inclusiv raportat la transportul rutier contra cost si transportul rutier în cont propriu);

-           cerintele administrative si masurile de control privind perioadele de detasare, prevazute la art. 2 alin. (4) din propunerea de directiva, sunt într-o anumita masura în contradictie cu obiectivele generale de simplificare a procedurilor, de eficientizare a controlului, de scadere a nivelului de birocratizare si de reducere a costurilor administrative; astfel, în afara de informatiile foarte detaliate care se solicita operatorului de transport rutier, creste numarul documentelor care trebuie sa se afle la bordul vehiculului (conducatorul auto urmand sa transporte si o cantitate semnificativa de documente, iar inspectorii de control sa verifice documente din ce în ce mai diverse); în plus, personalul de control responsabil cu verificarea respectarii legislatiei specifice din domeniul transportului rutier nu are competente de a verifica si de a evalua fisele de salarii ale conducatorilor auto;”

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru Afaceri Europene (CAE) au hotarat cu majoritatea voturilor celor prezenti formularea unei Opinii care a fost supusa Plenului Senatului spre dezbatere si aprobare.

In data de 19 septembrie 2017, respectiv 25 septembrie 2017, Plenul Senatului a votat pozitiv toate rapoartele privind modificarile la Pachetul Rutier si Directiva detasarii lucratorilor asa cum au fost propuse de Comisia pentru Afaceri Europene