Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat, in consultare publica, proiectul de modificare a Normei nr 20/2017 privind asigurarile auto din Romania. Proiectul prevede ca tarifele sunt calculate in functie de strategia adoptata de catre asiguratorul RCA, iar acesta practica aceeasi prima de asigurare neta de cheltuieli de distributie, stabilita pe baza criteriilor specifice unui asigurat, indiferent de canalul de distributie utilizat.

"Proiectului de Norma pentru modificarea si completarea Normei ASF nr 20/2017 are in vedere abrogarea sau modificarea prevederilor acestui act normativ ce nu sunt conforme cu prevederile legislatiei europene si/sau fac obiectul discutiilor purtate cu serviciile Comisiei Europene (COM) in cauza de infringement 2018/4075 - actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru UE privind incompatibilitatea cu Directiva Solvabilitate II si Directiva MTPL a unor dispozitii ale legislatiei romanesti referitoare la asigurarea de raspundere civila auto adoptate in 2017", se mentioneaza in documentul lansat de ASF in consultare publica.

Potrivit ASF, se are totodata in vedere eliminarea riscului juridic ca prevederile normei sau sanctiunile aplicate de catre ASF societatilor in cazul incalcarii acestora sa poata fi contestate in fata instantelor de judecata si anulate, in conditiile date de prevederile art. 148 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei.

Potrivit proiectului, la articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifica și va avea urmatorul cuprins: "d) nota de fundamentare, care sa cuprinda tarifele de prima pentru primii/urmatorii 3 ani și metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de prima;". In prezent, Norma 20/2017 prevede la lit. d): "nota de fundamentare care sa cuprinda tarifele de prima pentru primii 2 ani și metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de prima, potrivit prevederilor art. 11, și o estimare a indicatorilor specifici pentru o perioada de 5 ani".

Pe de alta parte, la articolul 10, alineatul (5) se abroga. In prezent, in acesta se precizeaza ca "In cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitarilor tehnice sau legale, nu exista posibilitatea de a circula in afara teritoriului Romaniei, asiguratorii RCA emit polita RCA cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si stabilesc tariful de prima luand in considerare riscurile aferente."

De asemenea, la articolul 11, alineatul (2) se abroga. In prezent acesta prevede ca "Asiguratorii RCA notifica ASF cu privire la intentia de modificare a tarifelor de prima cu cel putin 60 de zile inainte de perioada in care acestea pot fi practicate."

La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Tarifele de prima practicate sunt certificate de catre un actuar avizat de catre ASF, in baza unui raport scris transmis asiguratorului RCA, in care acesta atesta cel putin faptul ca: a) tarifele au fost calculate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; b) calitatea datelor utilizate respecta cerintele mentionate de dispozitiile legale in vigoare."

Conform ASF, "La articolul 11, partea introductiva a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (4) Raportul prevazut la alin. (3) se transmite asiguratorului RCA in termen de maximum 20 de zile de la punerea in aplicare a tarifelor de prima de catre asiguratorul RCA si contine detalierea procedurilor efectuate si a rezultatelor obtinute."

Tot la articolul 11, "alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (5) Raportul prevazut la alin (3) este insotit de nota de fundamentare a tarifelor de prima ce contine cel putin urmatoarele: elementele necesare certificarii tarifelor de prima de catre actuarul avizat de catre ASF; detalierea primelor practicate la nivel de segmente omogene; ipotezele utilizate inclusiv cele cu privire la cheltuielile administrative si de vanzare care includ taxe si contributii; detalierea factorilor de incarcare; coeficientii de majorare si/sau corectie utilizati, alte instrumente utilizate la determinarea primei de risc."

La articolul 11, alineatul (19) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(19) Tarifele sunt calculate in functie de strategia adoptata de catre asiguratorul RCA." In Norma 20/2017, la acest alineat se precizeaza ca "(11) Prima de asigurare se calculeaza pentru un an de subscriere, potrivit tarifelor de prima anuale practicate de catre asiguratorul RCA."

La articolul 13, alineatul (3) se modifica și va avea urmatorul cuprins: "(3) Indiferent de canalul de distribuție utilizat, asiguratorul RCA practica aceeași prima de asigurare neta de cheltuieli de distribuție, stabilita pe baza criteriilor specifice unui asigurat."

Totodata, la articolul 34, alineatul (5) se modifica și va avea urmatorul cuprins: "(5) Tarifele de prima aferente decontarii directe sunt calculate distinct fața de tariful de prima RCA."

Propunerile si observatiile vor fi trimise la adresa reglementare.consultare@asfromania.ro, pana la data de 28 august 2021 (inclusiv).