Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a decis modificarea Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii, in sensul diminuarii cu 25% a tuturor taxelor, tarifelor si comisioanelor datorate de catre entitatile reglementate si supravegheate de catre Autoritate.

Decizia va fi aplicata incepand cu 1 aprilie 2020 si va fi mentinuta pana la incetarea starii de urgenta. Aceasta masura este menita sa sprijine industria serviciilor financiare nebancare, in general, si a entitatilor care se confrunta cu dificultati economice datorita situatiei generate de raspandirea COVID-19, in special.

Prin adoptarea modificarilor la Regulamentul 16/2014 se creeaza premisele ca entitatile care activeaza in cadrul celor trei piete financiare supravegheate de ASF sa isi pastreze un nivel de lichiditate adecvat si sa isi poata directiona resursele financiare catre activitatile de baza.

Pe de alta parte, Autoritatea de Supraveghere Financiara a adoptat, saptamana trecuta, Instructiunea nr. 1/2020 privind transmiterea raportarilor si a altor documente catre ASF in perioada aplicarii masurilor exceptionale generate de criza COVID-19.

In perioada aplicarii masurilor exceptionale, entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F. vor transmite corespondenta, raportarile, informatiile si alte documente prevazute de legislatia aplicabila, catre Autoritate, doar in format electronic.

Documentele mentionate vor fi transmise pe adresa de e-mail a ASF, dedicata acestei proceduri, eregistratura@asfromania.ro. in cazul raportarilor prevazute de legislatia aplicabila in domeniul asigurarilor vor fi utilizate aplicatiile ASF–EWS sau e-Hub, iar in cazul raportarilor prevazute de legislatia pietei de capital se utilizeaza aplicatiile prevazute de legile in vigoare, aplicabile fiecarui tip de raportari.

Documentatia transmisa A.S.F. va fi pastrata la sediul entitatii, pentru a putea fi disponibila pentru verificare la solicitarea Autoritatii ori de cate ori va fi necesar.

Instructiunea, care a fost transmisa Monitorului Oficial al Romaniei, se aplica pe perioada existentei starii de urgenta si intra in vigoare la data publicarii.