Autoritatea Electorala Permanenta intentioneaza sa achizitioneze prin licitatie un numar de 52 de autovehicule, acestea fiind destinate desfasurarii activitatii proprii. 

Valoarea totala estimata a contractului este de 3,8 milioane de lei.

Autoritatea contractanta mentioneaza ca in Acordul-cadru sunt prevazute o cantitatea minima de 27 de autovehicule si una maxima de 52 de autovehicule.

In criteriul de atribuire, pretul are o pondere de 90%, iar termenul maxim de livrare acceptat de 120 de zile calendaristice de la semnarea contractului, de 10%. 

”Pentru ofertele ce contin o perioada de livrare de 120 zile, va fi acordat punctajul de 0,01 puncte. Ofertele ce contin o perioada de livrare mai mare de 120 zile, vor fi considerate neconforme. Termenul minim de livrare acceptat de catre achizitor este de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului. Ofertele ce contin o perioada de livrare mai mica de 30 zile, nu vor fi punctate suplimentar”, a explicat AEP.

Durata contractului este de 12 luni.

Pentru a putea participa la licitatie, ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare. 

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 decembrie 2020.