Intrarea pe piata comercializarii cu amanuntul de carburanti se poate realiza fir prin constructia si operarea statiilor de distributie carburanti, fie prin achizitia unor statii deja active pe piata. Dar infiintarea unei benzinarii nu înseamna doar costul asociat constructiei, ci si obtinerea a cel putin 20 de avize si autorizatii, care poate dura pana la 10 luni. 

Conform estimarilor societatilor ce detin statii de distributie, costul mediu asociat pentru o astfel de constructie variaza între 500.000 euro si 2.000.000 euro. Acest interval larg este determinat de o serie de factori, cei mai importanti dintre acestia fiind: 

  • suprafata totala a terenului utilizat, 
  • numarul de pompe de alimentare, 
  • suprafata alocata spatiului de comercializare produse non-petroliere, 
  • serviciile oferite (spre exemplu: spalatorie auto, statie alimentare GPL auto, parcare auto), 
  • costul materialelor de constructii folosite.

Primul pas pentru constructia unei statii de distributie carburanti este obtinerea autorizatiei de constructie si a autorizatiei de functionare (autorizatie ce se obtine înainte de deschiderea statiei si ulterior este actualizata în vederea continuarii operarii).

Dupa obtinerea autorizatiei de constructie, executia obiectivului si realizarea receptiei lucrarii împreuna cu autoritatile competente, sunt necesare alte autorizatii si avize pentru functionarea statiei de distributie. Ulterior, în timpul exploatarii statiei de distributie carburanti se efectueza periodic o serie de verificari si masuratori. 

Autorizatii pentru constructie

În general, la baza autorizatiei de constructie stau o serie de documente, documentatii si avize precum:

- Certificat de urbanism, emis de Primaria localitatii pe raza careia va fi amplasata statia

- PUZ (plan urbanistic zonal)/PUD (plan de urbanism de detaliu) daca nu exista pentru zona respectiva, emis de primaria localitatii pe raza careia va fi amplasata statia

- Punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, emis de Agentia pentru Protectia Mediului

- Aviz de securitate la incendiu, emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)

- Avize si acorduri privind serviciile de utilitate publica si infrastructura, emise de proprietarul/gestionarul retelei (energie electrica, gaze, salubritate, iluminat public, transport public, apa si canalizare, etc.) sau de gestionarul infrastructurii

- Aviz de gospodarire a apelor, emis de Administratia Nationala Apele Romane

- Avize si acorduri specifice ale administratiei publice centrael si/sau serviciilor descentralizate ale acestora, emise de CNAIR, Consilii judetene si locale, Directia Politia Rutiera

- Aviz de instalare recipient sub presiune pentru GPL, emis de ISCIR

- De la caz la caz, poate interveni necesitatea obtinerii si a altor tipuri de avize (spre exemplu: avize de la proprietarii terenurilor aflate în vecinatatea statiilor, de la Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Turismului, Ministerul Afacerilor Interne, aviz privind sanatatea populatiei, aviz protectie civila, etc.).

Autorizatii de functionare

De asemenea, în vederea desfasurarii activitatii de comercializare a carburantilor auto prin intermediul statiilor de distributie, este necesara obtinerea urmatoarelor avize/autorizatii:

- Acord de functionare, emis de Primaria localitatii pe raza careia va fi amplasata statia

- Autorizatie privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica (în cazul în care statia ofera servicii de alimentatie publica), emis de Primaria localitatii pe raza careia va fi amplasata statia

- Autorizatie de Mediu, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului

- Autorizatie de gospodarire a apelor, emisa de Administratia Nationala Apele Romane

- Autorizatia de securitate la incendiu, emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

- Document de inregistrare sanitar-veterinara pentru siguranta alimentelor (în cazul în care exista vanzare de marfuri alimentare), emis de Autoritatea 
Nationala Sanitar Veterinara si pentru siguranta alimentelor

- Atestat instalatii în arii periculoase, emis de INSEMEX (Institutul National de Cercetare¬Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX-SA Petrosani)

- Certificat de inspectare tehnica COV (compusi organici volatili), emis de institutiile acreditate

- Licenta ANRE pentru GPL, emis de ANRE

- Certificat de atestare pentru vanzarea de produse energetice, emis de Autoritatea Nationala a Vamilor

- Buletine de verificare metrologica rezervoare, pompe, aparate de masura, emise de Birourile de metrologie autorizate

Termenul general de emitere al acestor acte este, în general, de 30 zile, exceptie facand certificatul de urbanism, avizul CNAIR, avizul/autorizatia de mediu, avizarea si aprobarea PUZ/PUD, autorizatia de constructie si autorizatii de construire bransamente.

In ceea ce priveste avizarea si aprobarea PUZ/PUD, eliberarea acestora poate dura între o luna si 9 luni si intra în competenta autoritatilor locale. Astfel, partea de avizare poate dura între o luna si trei luni si este influentata de numarul de proiecte depuse, iar partea de aprobare în consiliul local este influentata de programarile pe ordinea de zi, fiind situatii în care se tin sedinte doar o data pe luna.

In ceea ce priveste Autorizatia de mediu, obtinerea acesteia poate dura cel putin 90 de zile lucratoare,  iar unul din factorii ce influenteaza acest interval este necesitatea realizarii unor vizite pe teren si disponibilitatea persoanelor care au competenta de a efectua vizitele. La deschiderea unei statii nou construite, activitatea nu este permisa pana la obtinerea Autorizatiei de Mediu, iar depunerea documentatiei pentru obtinerea acesteia este întarziata de necesitatea depunerii Procesului Verbal de receptie la încheierea lucrarilor. Astfel, între momentul finalizarii lucrarilor si pana la începerea activitatilor poate fi o diferenta de pana la 4-6 luni în care statia de distributie respecta prevederile legale, dar nu poate functiona din lipsa Autorizatiei de mediu.

Perioada medie de la obtinerea certificatului de urbanism pana la obtinerea autorizatiei de constructie, conform informatiilor transmise de companii, variaza între 3 si 12 luni, limita maxima indicata fiind de 24 luni.

Dupa aceasta etapa, constructia completa a statiei poate dura în medie 2 luni, existand si societati care au indicat un termen mediu de constructie de circa 6 luni.

Perioada medie de la finalizarea constructiei pana la darea în folosinta este de 2-3 luni, depinzand de durata obtinerii autorizatiilor/avizelor/acordurilor de functionare necesare, durata maxima putand atinge chiar si 10 luni.