Distantarea sociala determinata de epidemia de coronavirus a marit semnificativ numarul contractelor RCA emise prin mijloace electronice. Este important de stiut ca raspunderea asiguratorului ramane aceeasi ca si in cazul incheierii unui contract in maniera clasica. 

Astfel, Autoritatea de Supraveghere Financiara arata ca, potrivit cadrului legal in vigoare aplicabil asigurarilor RCA, si in cazul contractelor incheiate prin mijloace electronice, raspunderea asiguratorului incepe:
- din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a acesteia;
- din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabila la momentul incheierii noii asigurari;
- din momentul eliberarii contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/inregistrate.

In plus, ASF precizeaza ca asiguratorii RCA isi asuma raspunderea pentru toate contractele, inclusiv pentru cele alocate de catre BAAR pentru asiguratii cu risc ridicat, precum si pentru erorile sau omisiunile aparute la emiterea contractelor RCA fie direct, fie prin intermediarii in asigurari.

In cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate, asiguratii pot face dovada incheierii asigurarii RCA prin:
- polita de asigurare RCA emisa de catre asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa;
- dovada asigurarii de raspundere civila a vehiculelor, eliberata de asiguratorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in aceasta, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene.

In ceea ce priveste modalitatea de verificare a veridicitatii datelor inscrise in contractele de asigurare RCA, inclusiv depistarea falsurilor de catre organele abilitate in acest sens, asiguratorii sunt obligati sa confirme valabilitatea contractelor, inclusiv a celor incheiate prin mijloace electronice si sa elibereze copii ale acestora la solicitarea:
- instantelor de judecata si a autoritatilor publice;
- asiguratori lor care s-au subrogat in drepturile persoanei prejud ciate;
- asiguratorilor RCA ai persoanei vinovate de producerea accidentului in cazul decontarii directe;
 - altor persoane fizice si juridice care justiica un interes legitim.

In situatia comercializarii electronice a contractelor de asigurare, Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distributia de asigurari prevede in mod expres faptul ca asiguratorii si/sau brokerii autorizati pot dezvolta intern si/sau  implementa  solutii informatice cu respectarea cerintelor privind informarea corecta si transparenta a clientilor, avand totodata obligatia de a mentine o evidenta securizata a persoanelor care au acces in aplicatia de emitere a contractelor de asigurare.

Totodata, in cazul emiterii electronice a contractelor, sunt aplicabile inclusiv prevederile art .7 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, conform carora:
- contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
- pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice.
- proba incheierii contractelor prin mijloace electronice si a obligatiilor care rezulta din aceste contracte este supusa dispozitiilor dreptului comun in materie de proba si prevederilor Legii nr.  45512001 privind  semnatura  electronica,  in  speta prevederile  art. 5  Regimul juridic  al inscrisurilor in forma electronica, potrivit carora "inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata".