Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitatia pentru achizitionarea a 11 autovehicule diesel tip SUV, care vor fi utilizate in derularea contractelor pentru constructia unui numar 10 loturi de autostrada si a 6 poduri.

Valoarea totala estimata a celor 11 vehicule diesel 4x4, din categoria SUV cu cinci usi, este de 799,982 lei, finantarea fiind asigurata din fondurile europene nerambursabile aferente contractelor aflate in derulare pentru:

- lot 1 – autostrada Sibiu-Pitesti;

- lot 2 – varianta de ocolire Barlad;

- lot 3 – varianta de ocolire Timisoara Sud;

- lot 4 – varianta de ocolire Bacau;

- lot 5 – infrastructura integrata pentru zona orbitala a municipiului Bucuresti;

- lot 6 – pod suspendat peste Dunare in zona Braila;

- lot 7 – autostrada Predeal-Cristian;

- lot 8 – proiectare si executie drum expres Craiova-Pitesti;

- lot 9 – autostrada Transilvania Brasov – Cluj-Bors, sectiunea 3B Mihaesti-Suplacu de Barcau, subsectiunea 3B5: Nusfalau-Suplacu de Barcau (km 66+500-km 80+054,044);

- lot 10 – autostrada Transilvania Brasov – Cluj-Bors, sectiunea 3C Suplacu de Barcau-Bors, subsectiunea 3C2: Chiribis-Biharia (km 30+550-km 59+100);

- lot 11 – constructia/modernizarea a sase poduri pe reteaua de drumuri nationale.

In criteriul de atribuire, pretul are o pondere de 92%, iar perioada de garantie mai mare fata de cea acceptata (3 ani), de 8%.

Pentru fiecare lot in parte, durata contractului este de 39 luni, din care 3 luni pentru livrarea produselor si 36 de luni perioada de garantie. Durata contractului de furnizare poate varia in functie de perioada de garantie a produselor ofertata de operatorul economic desemnat castigator.

Pentru a putea participa la licitatie, pentru fiecare lot in parte, ofertantii trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri aferenta anului 2020 a fost de minim 70.000 lei si ca au livrat in ultimii 3 ani cel putin un autovehicul similar, cu o valoare de minimum 72.000 lei fara TVA. 

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 3 iunie 2021.

”Avand in vedere faptul ca proiectele sunt finantate din Fonduri Europene Nerambursabile, incheierea contractelor de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii produselor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractelor fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozttiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. in cazul in care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii produselor din fonduri de la bugetul de stat si/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibila incheierea contractelor de achiziĊ£ie publica. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractelor in anul 2021”, a anuntat CNAIR