Comisia Europeană (CE) a aprobat un amendament la o schemă de ajutor de stat din Italia pentru a sprijini sectorul transportului rutier de mărfuri în contextul invaziei Rusiei în Ucraina. 

Astfel, valoarea maximă a ajutorului acordat companiilor de profil crește cu 100.000 euro la 500.000 euro/beneficiar

Schema inițială a fost aprobată de Comisie în iulie 2022, iar, ulterior, Italia a notificat intenția sa de a crește valoarea maximă a ajutorului. 

CEa explicat că „regimul italian modificat rămâne necesar, adecvat și proporțional pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile stabilite în criza temporară”.

Pe această bază, Comisia a aprobat modificarea în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.