Comisia a decis pe 25 iulie sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru ca nu si-a aliniat legislația privind asigurarea de raspundere civila auto la normele UE (Directiva Solvabilitate II sau Directiva 2009/138/CE si Directiva privind asigurarea auto, Directiva 2009/103/CE).

Normele naționale actuale din Romania impun o obligație de notificare prealabila a oricarei intenții de modificare a primelor, precum si o serie de limitari a modalitaților de calculare a primelor de catre asiguratori.

Comisia a considerat ca aceste obligații contravin Directivei Solvabilitate II, astfel cum a fost interpretata de jurisprudența Curții referitoare la principiul libertații tarifelor. Legislația naționala in cauza obliga, de asemenea, asiguratorii sa emita, pentru anumite categorii de vehicule, o polița valabila numai pe teritoriul Romaniei.

In opinia Comisiei, aceste norme contravin Directivei privind asigurarea auto, prin care se cere ca polițele de asigurare de raspundere civila auto sa acopere intregul teritoriu al UE pe baza unei prime de asigurare unice. In absența unui raspuns satisfacator din partea autoritaților romane in termen de doua luni, Comisia poate trimite cazul in fața Curții de Justiție a UE.