Sistemul bonus-malus a fost introdus ca o masura de responsabilizare a soferilor. umarind ca posesorii de vehicule prudenti sa nu plateasca o prima de asigurare identica cu a celor care produc accidente.

Sistemul bonus-malus influenteaza prima de asigurare in functie de daunalitatea inregistrata in perioada de referinta. in situatia in care in perioada de referinta nu au fost inregistrate daune platite, la reinnoirea politei RCA veti beneficia de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare. in situatia in care in perioada de referinta au fost inregistrate daune platite, la reinnoirea politei RCA veti fi penalizat prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare. 
Malusul se aplica la reinnoirea politei de asigurare in anul urmator celui in care au fost platite daune pe baza politei RCA.

Sistemul bonus-malus este format din 8 clase de bonus (B) si 8 clase de malus (M).

Clasa bonus-malus           Coeficient aplicat asupra primei de asigurare %
B8                                     50
B7                                     60
B6                                     70
B5                                     75
B4                                     80
B3                                     85
B2                                     90
B1                                     95
B0                                    100
M1                                    110
M2                                    120
M3                                    130
M4                                    140
M5                                    150
M6                                    165
M7                                    170

Reducerea maxima (bonusul) de care un asigurat poate beneficia este de 50%, in timp ce penalizarea maxima (malusul) care poate fi aplicata este de 180%. La stabilirea unui malus conteaza data platii daunei si nu data producerii acesteia, sau persoana care a condus vehiculul.

Clasa B0 este atribuita unui asigurat nou, fara istoric de daune. Fiecarei clase ii corespunde un anumit procent de reducere, respectiv de majorare procentuala a tarifului de prima RCA, in raport cu clasa de baza B0. Astfel, daca in perioada de referinta (anul calendaristic anterior datei de intrare in valabilitate a politei) nu au fost inregistrate daune pe asigurarea RCA, asiguratul va beneficia anul urmator de o reducere a primei de asigurare, concretizata prin acordarea unei clase de bonus. Prin urmare, teoretic, veti putea ajunge din clasa de baza B0 in clasa maxima de bonus, adica B8, dupa 8 ani. 

Clasa de bonus-malus se pastreaza pe intreg anul calendaristic in care se incheie contractul RCA indiferent de perioada asigurata.

Daca in perioada de referinta au fost inregistrate daune platite, asiguratii sunt penalizati prin aplicarea unui malus, adica prin majorarea primei de asigurare RCA, prin penalizarea cu doua clase pentru fiecare eveniment pentru care s-a platit o despagubire. Pentru o perioada de referinta se poate aplica o singura penalizare/malus (in functie de numarul daunelor platite in aceasta perioada). 

Exemplu:

Daca anul trecut o persoana a avut clasa B6 si nu a  cauzat nici in acest an vreun accident de circulatie, in condi?iile unui nou contract RCA, va beneficia de clasa B7, ceea ce inseamna ca va plati doar 60% din valoarea unei asigurari RCA fata de
tariful standard al societa?ii de asigurare aleasa ?i de prima de asigurare de incadrare (la nivelul B0 pentru caracteristicile vehiculului respectiv).
Daca anul trecut o persoana a avut clasa B6, dar a fost vinovata de producerea unui accident achitat, in acest an va trece de la clasa B6 la clasa B4 si va beneficia de o reducere de doar 20%.

In acest exemplu, daca asigurarea RCA are un tarif standard, de 350 lei (suma este ipotetica), incadrarea la B6 insemna o prima de asigurare de 245 lei. Schimbarea in B7 ar insemna ca anul urmator (daca tariful standard nu se modifica) prima ar deveni 210 lei.

Procedura de transfer

Potrivit Normei ASF nr. 20/2017, in situatia in care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, asiguratul beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele.

Pentru transferarea clasei B/M, persoana fizica nu trebuie sa faca niciun demers, intrucat aceasta este stabilita automat la emiterea ofertei/politei de asigurare. 
Stabilirea clasei o face asiguratorul sau intermediarul in asigurari (agent de asigurare, companie de brokeraj, asistent in brokeraj etc.), dupa caz, pe baza informatiilor furnizate de AIDA, noua baza de date privind politele RCA.

In cazul companiilor, situatia se schimba. Conform Normei ASF nr. 20/2017, in situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.

Pentru asiguratii persoane juridice, transferul clasei bonus-malus in cazul instrainarii sau radierii unui vehicul asigurat se realizeaza astfel:

- in cazul in care contractul RCA al acestuia a incetat, transferul clasei bonus-malus pe un vehicul nou-dobandit se face pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru vehiculul instrainat sau radiat;

- in cazul in care asiguratul instraineaza sau radiaza un vehicul, intr-o perioada de maximum un an de la data introducerii in asigurare a unui vehicul nou-dobandit, transferul clasei bonus-malus pe acest vehicul se poate face la prima reinnoire a contractului RCA pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru ambele vehicule.

Transferul clasei bonus-malus se realizeaza pe baza solicitarii scrise a asiguratului insotite de documente privind instrainarea sau radierea vehiculului si achizitia vehiculului nou-dobandit.”

In aceste conditii, pentru transferul clasei B/M, la emiterea ofertei sau a politei de asigurare compania trebuie sa prezinte asiguratorului sau intermediarului in asigurari, documente justificative privind instrainarea sau radierea vehiculului (dupa caz) si achizitia vehiculului nou-dobandit.