Curtea de Conturi a anuntat organizarea unei licitatii pentru achizitionare a sase autoturisme noi, echipate cu sistem de propulsie hibrid, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 (Rabla Plus).

Potrivit autoritatii contractante, valoarea totala estimata a contractului (fara TVA) este de 882.352,94 lei, in criteriul de atribuire, componenta financiara (pretul) avand o pondere de 90%, iar componenta tehnica, de 10%. Durata contractului este de 3 luni.

”Valoarea estimata a achizitiei este compusa din valoarea primelor de casare si a ecobobusurilor, ce se vor obtine in conditiile prevazute in Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024, la care se adauga diferenta de valoare din bugetul pe anul 2021 al Curtii de Conturi a Romaniei”, a mentionat institutia pe platforma de achizitii publice, SEAP.

Pentru a putea participa la licitatie, ofertantii trebuie sa dea informatii privind experienta similara, sub forma prezentarii a maxim 3 contracte de furnizare a autoturismelor. ”In scopul neingradirii accesului la procedura a niciunui operator economic, autoritatea contractanta nu impune un anumit prag valoric al acestui indicator”, a aratat Curtea de Conturi.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 12 august 2021.

”In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. in situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta va solicita noi propuneri financiare, şi oferta caştigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica”, se mai arata in anuntul publicat pe SEAP.