De joi, 10 septembrie 2020, soferii pot face dovada detinerii politei RCA si in format electronic, nu numai in format tiparit. Modificarile aduse Normei ASF nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania au fost publicate in Monitorul Oficial pe 7 septembrie si au intrat astazi in vigoare.

Astfel, la articolul 10, punctul 11 se arata ca dovada incheierii asigurarii RCA, in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate o constituie:

  • litera a) polita de asigurare RCA si contractul RCA emise de catre asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, prezentate pe suport hartie sau in format electronic;
  • litera b) dovada asigurarii de raspundere civila a vehiculelor, eliberata de asiguratorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in aceasta, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene, prezentata pe suport de hartie sau in format electronic.

Totodata, in cadrul aceluiasi articol, a fost introdusa litera c) care stipuleaza faptul ca dovada pentru asigurarea RCA, in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate, o constituie si informatia rezultata din interogarea bazei de date cu asigurarile obligatorii de raspundere civila auto incheiate pe teritoriul Romaniei, prin care se certifica existenta unui contract RCA valabil la data interogarii.