Prin OUG nr. 132/2022, Guvernului a modificat și completat OUG 41/2022 pentru instituirea sistemului național de monitorizare a transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, RO e-Transport, amânând aplicarea sancțiunilor pentru 1 ianuarie 2023, față de termenul prevăzut inițial, 1 octombrie 2022.

Sistemul național RO e-Transport, pentru monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, precum legume, fructe, băuturi alcoolice, produse minerale, îmbrăcăminte și încălțăminte, a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2022.

Potrivit consultanților de la PwC România, având în vedere că nerespectarea prevederilor va atrage amenzi de până de până la 100.000 lei pentru persoanele juridice și chiar confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate, conformarea cu noua cerință legală necesită demersuri riguroase. 

Sistemul RO e-transport va fi interconectat cu diverse sisteme de monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier. Astfel, prin aceste măsuri de digitalizare, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vrea să crească gradul de colectare a impozitelor și a taxelor datorate bugetului de stat, precum și să prevină și să combată comerțul ilicit de bunuri.

Ce înseamnă RO e-Transport?

Transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat înseamnă orice transport care începe și se finalizează pe teritoriul național, orice tranzacție transfrontalieră care începe în România (de exemplu: export, livrare intracomunitară) ori se finalizează în România (de exemplu: import, achiziție intracomunitară) sau orice transport intracomunitar aflat în tranzit și depozitate temporar pe teritoriul României, deoarece și în acest caz, o parte din transport are loc pe teritoriul României.

Obligația declarării datelor în sistemul RO e-Transport revine, printre altele:

- destinatarului înscris în DVI, respectiv expeditorului înscris în DVE, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
beneficiarului din România în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

- furnizorului din România în cazul tranzacțiilor interne sau a livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

- depozitarului în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri;

- beneficiarului sau furnizorului din România, după caz, pentru operațiunile comerciale reprezentând un nontransfer sau stocuri la dispoziția clientului.

Orice transport înscris în RO e-Transport va fi identificat printr-un cod unic UIT, generat de sistem. Deținerea codului UIT este obligatorie pe tot timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoțește transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.   

Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor pune la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, modulele informatice de gestiune a transporturilor de bunuri necesare în vederea obținerii codului UIT.

Prin acest sistem sunt urmărite datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum și codul UIT generat.

Amenzile pot ajunge și la 100.000 lei

Amenzile aplicate pentru nerespectarea prevederilor eTransport sunt:

- în cuantum de 20.000 – 100.000 lei, precum și confiscarea bunurilor pentru nedeclarare, nerespectarea termenului de valabilitate a codului UIT și declararea unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului.

- între 20.000 – 100.000 lei pentru nepunerea la dispoziția operatorului de transport a codului UIT sau pentru modificarea datelor înregistrate în sistemul e-Transport RO după prezentarea la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în funcțiune a mijloacelor de transport, dar și pentru nedeclararea tuturor mărfurilor transportate (inclusiv a celor care nu sunt incluse cu risc fiscal ridicat).

- între 5.000 – 10.000 lei pentru neprezentarea de către conducătorul mijlocului de transport a documentelor de însoțire a transportului de mărfuri cu risc fiscal ridicat.