Din  vanzarea certificatele de emisii de gaze cu efect de sera (GES), Administratia Fondului de Mediu are alocata, incepand cu anul 2018, o suma de aproximativ 1,1 miliarde de lei, cea mai mare parte a fondurilor, 749 mil. lei, fiind utilizata pentru finantarea a cinci programe pentru transport ecologic.

Potrivit OUG 115/2011, 71% din suma bruta obtinuta in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei se face venit la Fondul pentru Mediu.

Din acesti bani, AFM finanteaza opt program, dintre care cinci sunt destinate ecologizarii transporturilor:

- Rabla Plus. In cadrul acestui program a fost alocata suma de 95,35 milioane de lei pentru sesiunile lansate, fiind cheltuita deja suma de 33.820.454 lei pentru finantarea unui numar de 270 de autovehicule electrice noi achizitionate de catre persoane fizice si juridice;

- Infrastructura de alimentare verde in municipii (statii de reincarcare pentru autovehicule electrice). Beneficiari eligibili sunt unitati administrativ teritoriale resedinta de judet. In cadrul programului a fost angajata suma de 92 milioane de lei si lansata sesiunea de depunere a cereritor de finantare in anul 2018. in urma prelungirii succesive a sesiunii de finantare, astfet incat sa fie acordata o perioada de timp mai mare pentru intocmirea documentatiilor de catre autoritatile tocate, in anul 2019 acestea au inceput sa depuna cereri de finantare, fiind incheiate pina acum contracte in valoare de 9.359.892,36 lei.

- Transport public nepoluant (autobuze si troleibuze electrice/GNC). Beneficiari eligibili sunt unitati administrativ-teritoriale resedinta de judet. In cadrul programului a fost angajata suma de 449,6 milioane de lei. In urma evaluarii dosarelor depuse au fost incheiate 2 contracte de finantare, a caror implementare a inceput in anul 2019;

- Instalarea statiilor de reincarcare pentru vehiculele electrice si electrice hibrid plug-in la nivelut autostrazilor, drumurilor europene si drumurilor nationale. Beneficiari eligibili sunt companiile, alocarea fiind de 92 milioane de lei. Schema de ajutor de stat necesara finantarii acestui program este notificata Comisiei Europene pentru aprobare;

- Transporturile tip RO-LA. Beneficiari eligibili fiind operatorii economici care asigura astfel de servicii de transport pe calea ferata. in cadrul programului a fost alocata suma de 20 milioane de lei si angajata suma de 14 milioane de lei, aferenta unicului contract incheiat cu CFR Marfa, in urma sesiunii de depunere a cererilor de finantare;

- Casa verde fotovoltaice. Beneficiari eligibili sunt persoanele fizice. In cadrul acestui program a fost prevazuta suma de 120 milioane de lei pentru asigurarea finantarii regiunii Bucuresti-Ilfov (neeligibila prin POR 2014-2020) si pentru asigurarea contributiei proprii si cofinantarii Adminstratiei Fondului pentru Mediu la celelalte 7 regiuni eligibile. Programut a demarat in anut 2019;

- Casa verde fotovoltaice la gospodariiie izolate, beneficiari eligibili fiind autoritatile locale in numele persoanelor fizice. in cadrul programutui a fost prevazuta suma de 230 milioane de lei, dosarele depuse pana acum fiind in etapa evaluarii;

- Finantarea Centrului de Excelenta NATO pentru protectia mediului. Programul se refera la construirea unei cladiri verzi al carei consum de energie este aproape egal cu zero, un exemplu de bune practici in reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul rezidential. In cadrul programutui a fost alocata suma de 6 milioane de lei, dar pentru finantarea sa este necesara adoptarea unei Hotarari de Guvern.