Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti a anuntat lansarea licitatiei pentru achizitia unui numar de 13 autoturisme prin programul Rabla, necesare pentru innoirea parcului auto propriu.

Potrivit anuntului de participare publicat in SICAP, valoarea contractului este de 613.862 de lei, determinata astfel :
- 13 buc. x 47.220,17 lei = 613.862,21 lei fara TVA
- 84.500 lei (prima de casare de 6.500 lei x 13 autoturisme = 84.500,00 lei).

Criteriul de atribuire al contractului, cu o durata de 8 luni, va fi pretul cel mai scazut.

Pentru a putea participa la licitatie, ofertantii trebuie sa demonstreze ca, in ultimii 3 ani, calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor, au furnizat/livrat produse similare celor care fac obiectul contractului de achizitie publica in valoare cumulata de minimum 645.000,00 lei, fara TVA, la nivelul a maximum 3 contracte.

Garantia de participare va fi de 6.459,96 lei, iar cuantumul garantiei de buna executie, de 7% din pretul contractului (fara TVA).

”In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut”, a anuntat autoritatea contractanta.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este data de 15 aprilie 2021.