Compania specializată în producerea, transportul și distribuția de gaz și de energie termică, Engie România, intenționează să achiziționeze polițe RCA și Casco pentru autovehiculele din parcul auto propriu.

Potrivit anunțului de participare publicat în SICAP, acordul cadru va avea o durată de 36 de luni și o valoarea totală estimată de 11,23 milioane de lei. Contractul nu este împărțit în loturi, un fapt care arată că autoritatea contractantă vrea să colaboreze cu un singur furnizor.

Engie România estimează că pe durata acordului cadru vor fi solicitate maximum 4.809 polițe RCA și maximum 4.605 polițe Casco.

”În primul an vor intra în parc 100 de autovehicule noi și vor ieși 100 de autovehicule. În anul II vor intra în parc 200 autovehicule noi și vor ieși 200 de autovehicule. În anul III vor intra în parc 250 auto noi și vor ieși 250 de autovehicule”, a precizat autoritatea contractantă.

În critreiul de atribuire, prețul are o pondere de 85%, Constatarea daunelor de catre utilizatorul masinii/unitatea de reparatii auto, 5%, iar termenul de realizare a inspecției de risc, 10%.

Engie România preconizează că va invita la licitație un număr de trei ofertanți. Astfel, entitatea contractantă va chema la negocieri doar pe primii 3 candidați preselectați în funcție de numărul de autovehicule cu o masă maximă autorizată mai mică de 3,5 tone asigurate CASCO în ultimii trei ani raportați la data limită stabilită în anunțul de participare inițial pentru depunerea candidaturilor.

Pentru a participa la licitație, ofertanții trebuie să demonstreze că, în ultimii 3 ani, au prestat servicii de asigurare CASCO pentru un număr cumulat de cel puțin 1.500 autovehicule, la nivelul unui contract sau maxim 2 contracte.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 28 septembrie 2021.