Engie Romania, compania de transport si distributie a gazului si energiei termice, intentioneaza sa-si reinnoiasca parcul auto cu 211 de autovehicule, valoarea estimata a contractului fiind de 3,6 milioane de euro. 

Potrivit anuntului de participare, publicat in SICAP, masinile sunt necesare desfasurarii activitatii proprii si vor fi cumparate de la un singur furnizor.

In criteriul de atribuire, componenta financiara (pretul) are o pondere de 80%, iar componenta tehnica, de 20%.

Pentru a putea participa la licitatie, ofertantii trebuie sa demonstreze o medie a cifrei de afaceri generale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, respectiv 2019, 2018, 2017, de cel putin 7.188.500 euro. 
Totodata, trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani raportati la data limita  stabilita pentru depunerea ofertelor au furnizat autovehicule, in valoare cumulata de minimum 3.594.200 euro, fara TVA. 

Potrivit Engie Romania, cuantumul garantiei de participare solicitate este 35.000 Euro sau echivalentul in alta moneda. 

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 14 octombrie 2020.